Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-10-22 07:45:02 przez system

Rada Powiatu: Woźnicki za Węgrzyna w Komisji Rewizyjnej

Wielkim nieobecnym na dzisiejszej sesji Rady Powiatu, która odbyła się w Domu Ludowym w Lipnicy Dolnej był Ludwik Węgrzyn. Wielkim o tyle, że dziś właśnie głosowano nad odwołaniem byłego starosty z członkostwa w Komisji Rewizyjnej.

Jerzy RaczyńskiProjekt uchwały przedstawiono radnym w ostatniej chwili wraz z propozycją aby miejsce po Ludwiku Węgrzynie zajął Wacław Woźnicki, kolega z przeciwnego obozu. Projekt ma także dzisiejszą datę — 22 października 2009. Czytamy w nim: "Pan Ludwik Węgrzyn w sposób ciągły destabilizuje pracę Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bochni — determinując swoją aktywnością, która jest oparta na pobudkach osobistych — kierunek działań realizowanych przez Komisję Rewizyjną — ograniczając w stopniu znacznym wykonywanie zadań kontrolnych zleconych KR w planie pracy przez Radę Powiatu. Forma i poziom aktywności Pana Ludwika Węgrzyna w ramach prac wykonywanych przez KR stanowiła próbę nieformalnego przejęcia kontroli nad jej pracami — co wobec standardów stawianych KR jako aparatu, przy pomocy którego Rada Powiatu wykonuje swoją funkcję kontrolną — jest niedopuszczalne, stąd wniosek o odwołanie Pana Ludwika Węgrzyna za składu KR jest uzasadniony."

Wniosek o odwołanie wypłynął z klubu Koalicja dla Powiatu Bocheńskiego, skupionego wokół starosty. Starosta Jacek Pająk
Zanim doszło do głosowania zapytaliśmy w czasie przerwy w obradach radnego Raczyńskiego o przyczyny dzisiejszej nieobecności Ludwika Węgrzyna. - Jest gdzieś w Polsce — dowiedzieliśmy się. Jerzy Raczyński upewnił nas także, że o dzisiejszej nieobecności exstarosty wiedziano wcześniej — sam ją zapowiadał podczas posiedzenia Komisji w ubiegłym tygodniu.

Podczas dyskusji opozycja apelowała o odłożenie głosowania w tak ważnej sprawie, zwłaszcza, że dzieje się tak pod nieobecność najbardziej zainteresowanego. Wniosek taki złożył Jerzy Raczyński, jednak upadł on w głosowaniu. Natomiast wątpliwości radnej Matusik wzbudziło uzasadnienie uchwały, które wydało jej się mało konkretne, ogólnikowe. — - Czy wszyscy członkowie klubu byli świadkami tych "działań destabilizujących"? — zapytała. W odpowiedzi starosta stwierdził, że klub ma prawo do swoich subiektywnych wrażeń.

Wioletta MatusikOstatecznie, głosami koalicji radny Ludwik Węgrzyn został odwołany z członkostwa w Komisji Rewizyjnej. Od dziś będzie on jedynym radnym, który nie zasiada w żadnej Komisji.

W kuluarach pytaliśmy o wrażenia z pracy z Ludwikiem Węgrzynem jego kolegów z KR. Nie potwierdzili zarzutów podniesionych w projekcie uchwały.

Trudno nie powiązać całej sprawy z niedawnym wnioskiem Ludwika Węgrzyna o wniesienie do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez przewodniczącego Rady Powiatu, Ryszarda Rozenbajgiera. Miało ono polegać na nie odczytaniu pisma byłego skarbnika powiatu, Mariana Kumorka adresowanego do Rady podczas przedostatniej sesji. Sesji, na której, przypomnijmy, Marian Kumorek został odwołany. Wniosek radnego Węgrzyna przeszedł w głosowaniu trochę przypadkowo — jeden z członków z Koalicji był nieobecny, drugi się wstrzymał. Mimo protestu przewodniczącej Bernadetty Gąsiorek, Komisja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy nie odczytanego pisma do organów ścigania.

Następnym punktem programu sesji było powołanie nowego członka Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z projektem został nim Wacław Woźnicki.

eb