Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-05-14 10:21:35 przez system

Rada Powiatu wydłużyła pracę pedagogów i psychologów

Podczas ostatniej (30 kwietnia) sesji Rady Powiatu sporo miejsca poświęcono oszczędnościom w oświacie. O planach starostwa wobec placówek podległych powiatowi pisaliśmy już wcześniej. Ostatecznie z całego pakietu propozycji pozostał tylko jeden punkt: wydłużenie czasu pracy pedagogów i psychologów.

Zarząd Powiatu wycofał się natomiast z planów zmniejszenia dodatków trudnościowych dla nauczycieli „specjalnych”. Perspektywa ich redukcji budziła chyba największe emocje.

Propozycje Zarządu budziły liczne wątpliwości radnych opozycyjnych, m.in. radnego Kopańczyka i Węgrzyna. Ten ostatni apelował o to, by nie żałować pieniędzy na takie „skumulowane ludzkie nieszczęście” jakim jest tzw. szkoła życia czyli szkoła dla dzieci z głębszym niedorozwojem intelektualnym. Ten apel byłby poruszający gdyby nie pamięć, że w 2004 roku ten sam Ludwik Wegrzyn jako starosta bez pardonu zlikwidował jedyną taką szkolę w całym regionie, która miała siedzibę w Cerekwi. Dzieci zostały przeniesione do bursy przy ul. Kazimierza Wielkiego w Bochni, gdzie mają zdecydowanie gorsze warunki. Kilkoro z nich, głębiej upośledzonych i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami musiało odejść ze szkoły: wąskie, strome schody do internatu okazały dla nich się przeszkodą nie do pokonania. Budynek szkoły w Cerekwi stoi zaś niewykorzystany do dziś i spokojnie sobie niszczeje. Ludwik Węgrzyn krytycznie wypowiadał się też na temat przenoszenia pieniędzy z subwencji oświatowej na inne cele. Szybko spotkał się jednak z ripostami radnych Roja i Rozenbajgiera. „Pan, jako starosta, robił to samo. Przypominam sobie, że z subwencji oświatowej dofinansowywał pan szkółki… leśne!” – zauważył Ryszard Rozenbajgier, przewodniczący Komisji Oświaty.

„Spójrzmy prawdzie w oczy – zakończył tę część dyskusji przewodniczący Rady, Aleksander Rzepecki. – Nie było dotąd Zarządu, nie było Rady, która by nie przenosiła części subwencji oświatowej na inne cele”.

Ostatecznie Rada uchwaliła wydłużenie czasu pracy pedagogów i psychologów w jednostkach podległych powiatowi z 22 godzin tygodniowo do 26.

eb