Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-11-22 18:09:29 przez system

Radni gminni przeciw likwidacji dyspozytorni pogotowia

Jak już pisaliśmy, w nowym roku na terenie Małopolski ma dojść do dużych zmian w systemie zarządzania karetkami pogotowia ratunkowego. Zlikwidowane mają być dyspozytornie, mieszczące się dotychczas we wszystkich miastach powiatowych, natomiast centra dyspozytorskie zostaną zlokalizowane tylko w Krakowie i Tarnowie.

Te utrudnienia dotkną także nasz region, gdyż planowana jest likwidacja dyspozytorni pogotowia, mieszcząca się w szpitalu powiatowym, a zamiast tego mieszkańcy, wzywający telefonicznie karetkę, dodzwonią się do Tarnowa. Rodzi to wiele niebezpieczeństw, choćby np. związanych z brakiem znajomości nazw miejscowości przez dyspozytorów, a przecież w naszym województwie nie brak miejsc o identycznie brzmiących nazwach.

Zaniepokojeni tą sprawą radni gminy Bochnia podjęli więc rezolucję, w której czytamy:

„Działając w imieniu społeczności Ziemi Bocheńskiej, Rada Gminy Bochnia wyraża zdecydowany sprzeciw wobec planów wprowadzenia zcentralizowanego systemu dyspozytorni Pogotowia Ratunkowego na terenie Małopolski. Projekt przewiduje likwidację baz powiadamiania w miastach powiatowych – w tym także w Bochni i przeniesienie ich tylko do Krakowa oraz Tarnowa.

Takie rozwiązanie może doprowadzić do drastycznego obniżenia poziomu bezpieczeństwa pacjentów. Przypadki błędnych skierowań karetek do pacjentów, w sytuacji gdy liczą się minuty, będą zdarzać się znacznie częściej niż obecnie. Dyspozytorzy w wielkich centrach nie będą znać lokalnych uwarunkowań topograficznych dużego regionu działania. W efekcie – mnożyć się będą przypadki błędnych skierowań i przedłuży się czas oczekiwania na ekipę ratunkową.

Proponowane oszczędności „za wszelką cenę” można wprowadzać w innych dziedzinach, potem można się z nich bezkarnie wycofywać – przy niewielkich stratach społecznych i finansowych. Jednakże w przypadku Pogotowia Ratunkowego nie można eksperymentować, wiedząc, że efektem błędnej decyzji organizacyjnej może być zagrożenie życia i zdrowia obywateli.

Pragniemy przypomnieć, że jeszcze niedawno lansowana była w naszym kraju teza o łączeniu dyspozytorni Pogotowia Ratunkowego ze stanowiskiem dowodzenia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. System ten został w kilku miastach wdrożony, a w kolejnych samorządach powiatowych być może należy go upowszechnić i zmodyfikować o element koordynacji powiatowej, co w przeszłości było już z powodzeniem stosowane.

Zwracamy się z apelem do Pana Wojewody, do samorządów lokalnych naszego regionu o poparcie naszego postulatu, który – jak sądzimy jest głosem bardzo powszechnym w opinii społecznej. Liczymy, że Pan Wojewoda jako dobry Gospodarz Małopolski uwzględni te prośby.”