Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2010-01-28 06:34:16 przez system

Radni nie zatwierdzili planów zagospodarowania

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta głosowanie nad zatwierdzeniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego zostało przełożone na kolejna sesję. Całość czasu poświęconemu temu zagadnieniu zeszła radnym na wyjaśnianiu uwag mieszkańców i zasadności czy też nie ich wniosków.

Zamiast zatwierdzenia planów mieliśmy dziś tylko pierwsze czytanie — jak została nazwana część sesji poświęcona Planom Zagospodarowania Przestrzennego. Radni analizowali dziś plany dla czterech rejonów Bochni: Łychów-Uzbornia, Trinitatis, Łany oraz Pagórek. Niestety wiele kontrowersji, niewyjaśnionych szczegółów czy też fakt, że nie wszyscy radni zdążyli się z nimi zapoznać spowodował, że głosowanie nad planami przesunięto na kolejną sesję miejską. Uwagę radnych skupiały przede wszystkim wnioski mieszkańców załatwione odmownie przez władze miasta. Chcąc poznać uzasadnienie takich decyzji padało wiele szczegółowych pytań i co się z tym wiąże szerszych wyjaśnień. Radni reprezentujący swoje rejony chcieli najwyraźniej do końca rozpatrzyć to czy negatywne wnioski są dobrze uzasadnione i czy były podstawy do ich odrzucenia.

Niektóre ze spraw leżą poza kompetencjami Rady Miasta, która np. nie może zmienić decyzji Konserwatora Zabytków czy instytucji stojących wyżej w hierarchi stanowienia prawa. Spowodowało to szeroką i wnikliwą dyskusję, która przedłużyła debatę na ten temat do prawie sześciu godzin. Głosowanie nad planami pod koniec lutego.