Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-02-20 11:21:06 przez system

Radni uchwałami kierunkowymi chcą wpływać na działania burmistrza

Radni miejscy korzystając z możliwości tzw. „uchwał kierunkowych” chcą wpłynąć na działania podejmowane przez burmistrza Bochni Stefana Kolawińskiego.

- Przekładamy Radzie i burmistrzowi pięć uchwał kierunkowych, w których koalicyjna większość przedstawia swoje intencje programowe na najbliższy czas. Instytucję uchwał kierunkowych rozumiemy jako dobry instrument dla obecnego układu panującego w samorządzie, który wykształcił się po ostatnich wyborach. Nie zamierzamy z niego rezygnować – mówił Piotr Dziurdzia podczas konferencji prasowej, zorganizowanej przez koalicję klubów: Prawo i Sprawiedliwość, „Bochnia i Ziemia Bocheńska-Razem” oraz „Bochnia to Ty”.

Radni przygotowali pięć uchwał kierunkowych dla burmistrza Bochni na 2015 rok.

- Uchwały te różnią się rangą i dotyczą różnych dziedzin. Część z nich ma charakter bardziej porządkujący pewne kwestie, ale naszym zdaniem są niezbędne do tego, żeby nasze miasto było postrzegane, jako dobrze zorganizowane i przejrzyste. Skutki realizacji tych podstawowych uchwał mają trochę większy ciężar, ale dotyczą bardziej przyszłości. Natomiast w tym roku oczekujemy od pana burmistrza, że przedstawi w odpowiednim terminie obiektywne opracowania oraz analizy niezależnych ekspertów dotyczące organizacji ruchu w centrum miasta oraz możliwości konsolidacji spółek komunalnych - zaznaczył radny Dziurdzia.

Pierwszą uchwałą kierunkową jest rozszerzenie programu „Bocheńska Karta Rodzinna”. Po zmianach program obowiązywałby rodziny nawet z jednym dzieckiem. Obecnie, aby móc skorzystać z Karty, rodzina musi liczyć troje dzieci do 18 roku życia lub 24, jeśli kontynuują naukę.

- Ten program wymaga większego zaangażowania miasta. Każdy, kto obserwuje widzi, że partnerów nie brakuje. Sądzimy jednak, że sam ten program z natury swojej wymaga większego zaangażowania w sensie intelektualnym urzędu, jak i też wsparcia finansowego – mówił radny Marek Gruca.

Drugą uchwałą kierunkową jest połączenie trzech spółek miejskich (BZUK, MPWiK, MPEC) w jedną.

- Takie rozwiązanie spowoduje zdecydowane obniżenie kosztów prowadzenia tych spółek, ponieważ jeślibyśmy utworzyli konsorcjum będzie potrzebna tylko jedna rada nadzorcza, jeden prezes. Pozostałe stanowiska prezesów i rady nadzorczej będą mogły zostać zlikwidowane. Innym wyznacznikiem ekonomicznym może być występowanie w różnych przetargach zgodnie z zasadą "duży może więcej" – zaznaczył radny Robert Żelichowski.

Kolejna uchwała kierunkowa dotyczy usprawnienia organizacji ruchu pojazdów oraz zwiększenia liczby miejsc parkingowych w centrum Bochni.

- Ostatnie dni wskazują na to, że jest bardzo pilna potrzeba przygotowania takiego opracowania w kontekście przygotowania planu związanego z rewitalizacją. Trudno sobie wyobrażać, żeby mogło dojść do jakiś sensownych planów rewitalizacji ścisłego centrum miasta bez uporządkowania tej tematyki – mówił podczas konferencji przewodniczący Rady Miasta Jan Balicki dodając, że w tej uchwale problem jest postawiony bardzo szeroko i nie narzuca się burmistrzowi jednego zdecydowanego działania jak np. tworzenia tylko i wyłącznie miejsc parkingowych. Jak zaznaczył Jan Balicki są różne warianty począwszy od gospodarowania miejsc parkingowych, tam gdzie daje się to łatwo zrobić, a skończywszy na tak daleko idących jak np. wyeliminowanie całkowicie ruchu i zastąpienie go publiczką komunikacją.

Kolejną uchwałą jest ustalenie zasad tzw. budżetu obywatelskiego.
- Idea jest taka, aby do końca kwietnia Pan Burmistrz przygotował prawne ramy budżetu obywatelskiego. W naszym wyobrażeniu budżet obywatelski powinien zostać przygotowany podobnie jak w innych miastach, czyli w wakacje i we wrześniu. Natomiast owoce tego opracowania trafią bezpośrednio do projektu budżetu na następny rok, autorstwa pana burmistrza i praktycznie Rada nie będzie już nad tym dyskutować – zaznaczył przewodniczący Rady Miasta dodając, że chce aby było jasno określone, jakie działania mogą być realizowane w tego typu budżecie, a jakie nie.

Ostatnią uchwałą kierunkową jest publiczne ujawnianie rejestru zawieranych umów.

- Ten rejestr nie jest po to, żeby komuś robić na złość. Takie działania były ustawowo wprowadzone na Słowacji. Przyniosły efekty ekonomiczne, dyscyplinujące podmioty samorządowe w wydawaniu pieniędzy – tłumaczył Jan Balicki.

Radni nie wykluczają, że na następny rok znowu zostaną przygotowane uchwały kierunkowe, bo jak zaznaczają jest kilka problemów, które „czekają w kolejce”, a których nie można było teraz umieścić.