Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-04-03 21:15:30 przez system

Radny wnioskuje o moratorium dla uchwały antysmogowej

23 styczna 2017 r. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę „w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw”. W Krakowie wchodzi ona w życie już 1 września tego roku. Natomiast w całej Małopolsce będzie obowiązywać od 1 stycznia 2023.

Oznacza to, że za niespełna 4 lata musimy zrezygnować z kotłów do centralnego ogrzewania opalanych węglem. Opalanie drewnem będzie dopuszczalne pod warunkiem, że drewno będzie suszone przez dwa sezony, dzięki czemu zawartość wody zmniejszy się w nim do 20%.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu w tej sprawie złożył interpelację radny Piotr Bartyzel z PiS. Wnioskował o zbadanie możliwości aby wprowadzić 4-letnie moratorium na wprowadzenie tych drastycznych ograniczeń na terenie powiatu bocheńskiego.
Po pierwsze – argumentował – wielu mieszkańców jest właścicielami lasów, co zapewniało im dotąd możliwość ogrzewania domu.
Po drugie – radnego zainteresował stan naszych, bocheńskich gazociągów. W roku 2023 będą one miały ponad 35 lat. Czy podołają zwiększonemu zapotrzebowaniu na gaz i większemu jego ciśnieniu? Radny obawia się licznych awarii, zwłaszcza w czasie surowej zimy. Tymczasem w uchwale Sejmiku nie ma nawet śladu analizy tego stanu rzeczy.

Piotr Bartyzel wnioskował również o to, aby Powiat Bocheński zlecił odpowiednim ośrodkom badawczym, np. AGH skonstruowanie katalizatora redukującego ilość spalin w piecach do żądanego poziomu. Powiat jako właściciel patentu będzie mógł taki katalizator nieodpłatnie udostępniać mieszkańcom.

Poniżej przytaczamy terminy wprowadzenia ograniczeń i zakazów dla instalacji grzewczych określonych norm:

a) od 1 stycznia 2023 roku - w przypadku instalacji niespełniających wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,

b) od 1 stycznia 2027 roku - w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012.