Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-01-23 10:13:18 przez system

Rajbrockiego przedszkolaka furtka w wielki świat

Od 21 października do 15 grudnia 2008 r. Przedszkole Samorządowe w Rajbrocie realizowało projekt "Słucham, dostrzegam, tworzę...", dofinansowany w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Projektem objętych zostało 80 dzieci przedszkolnych.

Wysokość przyznanej dotacji wyniosła 19 292 zł. z czego 5 826 zł. stanowiły środki własne. Głównym celem projektu była stymulacja aktywności twórczej
przedszkolaków poprzez rozbudzanie zainteresowań sztuką, kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności plastycznej, muzycznej i dramatycznej. Realizacji w/w celów służyły zaplanowane w projekcie wycieczki do instytucji kulturalnych (teatr, kino, muzeum i szkoła muzyczna) oraz działalność kółek zainteresowań (plastycznego i teatralnego).
Fragment spektaklu pt. W Rabce dzieci udały się do teatru "Rabcio", gdzie obejrzały spektakl pt. "Kukułcze jajo, czyli ptasie przygody misia". Nie mniejsze wrażenie wywarła na nich wizyta w krakowskim Multikinie, gdzie dzieci obejrzały bajkę w wersji trójwymiarowej pt. "Wyprawa na Księżyc" i zapoznane zostały z wnętrzem kina.
Kraków odwiedziły ponownie przy okazji wizyty w Muzeum Narodowym. Zwiedzanie muzeum połączone zostało z twórczą aktywnością dzieci, które uczestniczyły w warsztatach plastycznych dotyczących impresji malarskich, techniki witrażu, mody dawnych epok oraz techniki grafiki. Na koniec muzealnej lekcji, otoczeni dziełami wielkich artystów, same spróbowały własnych sił i wykonały prace plastyczne, które zaprezentowane zostały w Galerii Przedszkolaka.
W Szkole Muzycznej im. Jerzego Żurawlewa dzieci serdecznie przyjęła p. Małgorzata Migas, która przybliżyła historię tej placówki, zapoznała z niektórymi instrumentami, a także salą baletową i koncertową, gdzie dzieci wysłuchały koncertów fortepianowych w wykonaniu uczniów szkoły. Dzięki odbytym wycieczkom dzieci zetknęły się z instytucjami kulturalnymi, których większość z nich nie miała okazji jeszcze odwiedzić, nabyły podstawową wiedzę o teatrze, kinie, muzeum, i o tym, jak w tych miejscach należy się zachować. Przekonały się, że pobyt tam może dostarczyć wiele przyjemności, wrażeń i nowych doświadczeń.
Nie mniejsze korzyści przyniosła dzieciom działalność w ramach zaplanowanego w projekcie kółka plastycznego i teatralnego. Z otrzymanych z dotacji funduszy zakupione zostały materiały do zajęć plastycznych oraz stroje regionalne i balowe do przedstawień teatralnych. Na zajęciach kółka plastycznego dzieci poznały nowe techniki plastyczne i przygotowały prace do plastycznych konkursów ogólnopolskich.
Fragment W ramach kółka teatralnego przedszkolaki zapoznane zostały z podstawowymi pojęciami dotyczącymi teatru i dokonały wyboru bajek, które przygotowały wykorzystując w nich zakupione stroje. Pierwsze przedstawienie pt. "Kopciuszek" miało już swoją premierę. Drugie pt. "Śnieżka" zaprezentowane zostało na uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Wystawienie trzeciej bajki pt. "Śpiąca Królewna" jest planowane w przeddzień przedszkolnego balu karnawałowego.
Zabawa w kółko teatralne i plastyczne wyzwoliła u dzieci spontaniczność, pomysłowość, przysporzyła wiele radości i satysfakcji.