Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-02-25 08:24:27 przez system

Rekordowa ofiarność na misje

Prawie cztery miliony złotych przekazali na misje wierni diecezji tarnowskiej w 2008 roku. To ok. 620 tys. zł więcej niż w roku poprzednim. Średnia na jednego katolika wyniosła 3,43 złotych i wzrosła prawie o 50 groszy. W parafii Tylmanowa (powiat Nowy Targ) ofiarność jest najwyższa i przekroczyła 49 złotych na osobę.

Na pomoc misjom prowadzonym przez tarnowskich misjonarzy oraz księżom pracującym na Ukrainie i Białorusi przekazano ponad 2 miliony złotych. Przeznaczono je na utrzymanie misjonarzy, oraz zakup pięciu samochodów do Ekwadoru, Boliwii, oraz dla księży pracujących w Kazachstanie, na Ukrainie i Białorusi. W budowie jest także barka do Amazonii w Brazylii. Kwota ponad miliona złotych zebrana przez kolędników misyjnych, została przeznaczona na edukacje i dożywiane dzieci i młodzieży w Afryce i Ameryce Południowej oraz na projekt papieski w Papui-Nowej Gwinei. Diecezja przekazała również prawie 200 tys. zł do dyspozycji Komisji Misyjnej Episkopatu Polski.

Ponad milion złotych zebrany przez kolędników misyjnych, został przeznaczony na edukację i dożywiane dzieci i młodzieży w Afryce i Ameryce Południowej Papieskie Dzieła Misyjne otrzymały ponad 764 tys. złotych od wiernych diecezji tarnowskiej. To najwyższa suma zebrana w Polsce. Ofiary składali dorośli, młodzież i dzieci. Róże różańcowe w 143 parafiach, złożyły na misje prawie 221 tys. złotych. Natomiast dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Komunii świętej przekazały na fundusz Papieskiego Dzieła Misyjnego również najwięcej z wszystkich diecezji w Polsce — prawie 158 tys. zł, a dzieci — członkowie tego Dzieła — prawie 19 tys. zł. Rada Wyższa Papieskich Dzieł Misyjnych istniejąca przy Kongregacji Ewangelizacji Narodów w Watykanie zadecyduje o podziale tych środków dla misjonarzy na całym świecie.

Największa ofiarność jest w parafiach Tylmanowa, Jaworzna i Muchówka.
Pamięć modlitewna oraz materialne wspieranie misji wynika z głębokiej wiary mieszkańców diecezji. Wiele osób regularnie uczestniczy w nabożeństwach misyjnych. W tym gronie jest kilkanaście tysięcy osób z róż różańcowych w 143 parafiach. Raz w miesiącu ich członkowie przekazują drobne sumy, równowartość jednej bułki — mówi ks. Krzysztof Czermak wikariusz biskupa tarnowskiego ds. misji.

Ofiary na misje zbierane są przez kolędników misyjnych, podczas specjalnych dni poświęconym misjom, w ramach nabożeństw misyjnych i grup wspierających misyjną działalność Kościoła. Przekazują je także kapłani i indywidualni ofiarodawcy. Na ten cel przeznaczona jest taca w Światowy Dzień Misyjny, w uroczystość Objawienia Pańskiego (Dzień Diecezjalnego Dzieła Misyjnego), a także zbiórka do puszek w drugą niedzielę Wielkiego Postu.

Najwięcej misjonarzy z Polski pochodzi z diecezji tarnowskiej. Aktualnie na misjach pracuje 47 kapłanów diecezjalnych oraz ponad 200 zakonników, sióstr zakonnych, braci i świeckich.