Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-10-07 12:54:07 przez system

Remonty drogowe na terenie powiatu

Zakończono inwestycje i remonty na drogach powiatowych m.in. przy budowie chodnika w Damienicach i Proszówkach, przebudowie drogi w Pogwizdowie, a także budowie progów i przejść na terenie powiatu.

Ponad 650 tysięcy złotych wyniosła budowa prawie kilometrowego odcinka chodnika wraz z kolektorem deszczowym w miejscowości Damienice i Proszówki. Inwestycja realizowana były przy wsparciu finansowym Gminy Bochnia.

Na finiszu są również prace przy inwestycji na kwotę ponad 112 tysięcy złotych, dotyczącej odwodnienia drogi powiatowej w miejscowości Pogwizdów – Kopaliny Pogwizdowskie wraz z budową peronu dla wsiadających na istniejącym przystanku autobusowym. W ramach inwestycji powstał chodnik i peron, przebudowie uległy zjazdy indywidualne oraz wybudowano kanalizację deszczową wraz z wykonaniem wylotu. Inwestycja realizowana były przy wsparciu finansowym Gminy Nowy Wiśnicz.

Na drodze powiatowej w Grabiu wybudowano próg zwalniający przy wsparciu finansowym Gminy Łapanów, natomiast w Sobolowie powstało wyniesione przejście dla pieszych i próg wyspowy wraz z oznakowaniem pionowym. W Bratucicach wymieniono bariery energochłonne na długości 136 mb oraz naprawiono pobocza, a w Stanisławicach zamontowano bariery trzepakowe wzdłuż chodnika na odcinku 150 mb. Zlikwidowano również przełomy na drodze w Rzezawie przy ul. Topolowej, w Bochni przy ul. Krzeczowskiej oraz w Ujeździe, Leszczynie i Rajbrocie. Wartość remontów wyniosła ponad 125 tysięcy złotych.

Ponadto trwają prace (planowane ukończenie – październik br.) przy rozbudowie dróg powiatowych w Pogwizdowie i Zawadzie oraz Brzeźnicy i Łazach w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Prace w powiecie kosztowały około 900 tysięcy złotych.