Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-06-17 11:31:05 przez Czas2012

Remonty nagrobków z problemami

Radna Anna Morajko, przewodnicząca Komisji Kultury, wskazuje na problemy osób, które mają zamiar wyremontować nagrobki na cmentarzu komunalnym przy ulicy Orackiej. Od marca bieżącego roku wszelkie zmiany i remonty muszą zostać uzgodnione z konserwatorem zabytków, który – według słów radnej – narzuca materiał i kolor odnawianych grobów.

Radna Anna Morajko zwróciła uwagę Komisji Kultury na rozmowy, które przeprowadzała z mieszkańcami Bochni. Są oni niezadowoleni, bo zmuszeni zostali do remontu rodzinnych nagrobków według wytycznych konserwatora zabytków. Komisja Kultury złożyła wniosek do burmistrza o porozumienie między ochraniającymi zabytkowe groby a miastem w celu rozluźnienia przepisów.

Komisja Kultury zwraca się do pana burmistrza z prośbą o wprowadzenie zmian dotyczących wpisu Cmentarza Komunalnego w Bochni wpisanego do rejestru zabytków w całości w 1980 roku (obecnie sektor 1-35) i objęcie nadzorem konserwatorskim tylko te groby w sektorze 1-10, których charakter zabytkowy jest oczywisty lub wypracowanie wspólnie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie, delegatura w Tarnowie, zasad prowadzenia prac budowlanych na terenie cmentarza. Sektory dalsze, od 11-35 takich zabytkowych grobów nie posiadają.

Do tej pory Wojewódzki Konserwator Zabytków, jak i Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, opiniowały remontowane groby w sektorach od 1-10 i należące do zabytków pod względem form i stosowanych materiałów. Od marca br. konserwator żąda, aby remont grobów we wszystkich sektorach był uzgodniony oraz narzuca stosowanie materiałów do ich wykonania. Z takim stanowiskiem trudno się zgodzić, gdyż jak wiemy, groby w sektorach 1-35 są wykonane z różnych rodzajów kamienia w różnych kolorach (…). Decyzja ta powoduje olbrzymie niezadowolenie i sprzeciw wśród osób mających zamiar przystąpić do remontu grobów niestanowiących zabytków.”

Wniosek został przegłosowany jednogłośnie. Pismo trafi do burmistrza Kolawińskiego.