Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-04-02 17:56:56 przez system

Rewitalizacja miasta zacznie się i zakończy na rynku i Plantach?

30 marca, podczas sesji Rady Miasta, odbyło się drugie czytanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2026, w tej chwili chyba najważniejszego dokumentu strategicznego dla Bochni, którego pomyślna realizacja może skutecznie odmienić jej oblicze.

Dokument jest obszerny (można z nim zapoznać się TUTAJ), gdyż obszernej tematyki dotyczy. Proces rewitalizacji (czyli ożywienia), rozumianej jako wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych miasta to duże wyzwania - i duże pieniądze. Właśnie o nich najwięcej dyskutowano.
Urząd Marszałkowski ogłosił właśnie pierwsze nabory wniosków do projektów rewitalizacji, stąd należy śpieszyć się z ich aplikacją, bo środki przeznaczone na nią nie są nieograniczone.

Referująca temat w czasie sesji Dominika Ropek, architekt miejski i jednocześnie koordynator zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji wyjaśniła, że wartość wszystkich wniosków z samej Bochni, umieszczonych w Programie Rewitalizacji, sięga 100 mln zł.

Dopytywana przez radnych, dlaczego np. w Programie nie wskazano lokalizacji dla nowej biblioteki, czy dlaczego nie przewiduje się budowy nowych parkingów, a jedynie jest uruchomienie strefy płatnego parkowania D. Ropek wyjaśniła, że w perspektywie na lata 2014-2020 Województwa Małopolskiego na wsparcie projektów rewitalizacyjnych przeznaczono 170 mln euro ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 170 mln euro, czyli ok. 700 mln zł. Zatem jasne jest, że Bochnia może liczyć na dofinansowanie tylko niektórych projektów. Koordynator Projektu stwierdziła, że władzom miasta najbardziej zależy na dwóch:

1. Rynek OD-NOWA czyli stworzenie na rynku i wokół niego przestrzeni przyjaznej użytkownikom, będącej miejscem relaksu i spotkań integracyjnych mieszkańców, przestrzeni atrakcyjnej dla
turystów odwiedzających Bochnię.
Projekt obejmuje:
- całkowitą wymianę nawierzchni płyty rynku.
- budowę fontanny.
- montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci itp.)
- remont pomnika Króla Kazimierza Wielkiego wraz z iluminacją.
- projekt zieleni – cztery pory roku.
- wymianę oświetlenia na lampy stylizowane oraz budowa dodatkowego oświetlenia drzew.

Całkowita wartość projektu to 11,5 mln zł, z tego 25% miałoby zapłacić miasto, a 75% pochodzić z dotacji. Termin realizacji: 2018-2020

  1. Rewaloryzacja Plant Salinarnych. Celem projektu jest przywrócenie dawnej świetności zabytkowej przestrzeni rekreacyjnej bocheńskich Plant. W jego ramach zrealizowano by m.in. następujące przedsięwzięcia:
  2. fontanna multimedialna zamiast placu zabaw. Istniejący plac zabaw zostałby przeniesiony,
  3. fontanna rzeźba na projektowanym Placu Zachodnim,
  4. Plac Zachodni (budowa nowego placu w zachodniej części Plant),
  5. Plac Centralny (budowa nowego placu, łączącego obszar tężni z Plantami w części centralnej),
  6. budowa nowej ścieżki na osi wschód-zachód,
  7. wymiana nawierzchni istniejących ścieżek,
  8. wymiana małej architektury: kosze na śmieci, oświetlenie, klomby, kwietniki,
  9. nowa aranżacja zieleni, wprowadzenie zieleni ozdobnej,
  10. budowa ciągów pieszo-rowerowych ze zróżnicowaną nawierzchnią.

Realizacja tego projektu pochłonęłaby 6 mln zł, z których podobnie, jak w przypadku Rynku, miasto poniosłoby 25%, a reszta pochodziłaby z dotacji. Okres realizacji to lata 2018-2020.

Wybór tych dwu projektów oznacza, że realizacja innych, zawartych w Strategii, spocznie prawie że wyłącznie na barkach samorządu (lub prywatnych wnioskodawców), co oczywiście bardzo wydłuży w czasie ich sfinalizowanie. Należą do nich m.in.:
- rewitalizacja Zamku Żupnego,
- budowa tężni wraz z komorą solną,
- rewitalizacja dziedzińca Muzeum im. Stanisława Fischera,
- ożywienie gospodarcze północnej pierzei bocheńskiego rynku,
- Biblioteka Przyszłości - Centrum Kulturalno Edukacyjne Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni,
- modernizacja i wyposażenie budynku Oratorium św. Kingi,
- Bazylika św. Mikołaja w Bochni - kompleksowy produkt dziedzictwa kulturowego Małopolski,
- tworzenie i wyposażenie Bocheńskiego Klubu Seniora+ - adaptacja lokalu przy ul. Floris 3.