Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-11-05 15:34:45 przez system

Rezolucja w sprawie wynagrodzeń w służbie zdrowia

Z inicjatywy starosty bocheńskiego Ludwika Węgrzyna podczas ostatniej sesji radni powiatu przegłosowali rezolucję skierowaną do ministra zdrowia w sprawie wynagrodzeń pracowników Szpitala Powiatowego w Bochni. W rezolucji czytamy o ciężkiej sytuacji materialnej pracowników, niesprawiedliwym traktowaniu oraz dyskryminacji niektórych grup pracowniczych.

„Mając na uwadze trudną sytuację materialną pracowników ochrony zdrowia, zarówno medycznych, jak i niemedycznych, rada powiatu w Bochni apeluje do ministra zdrowia o podjęcie wszelkich działań zmierzających do poprawy sytuacji ekonomicznej tego środowiska.

Niesprawiedliwym jest nierówne traktowanie pracowników ochrony zdrowia. Podwyżki zagwarantowane w rozporządzeniu ministra zdrowia z dn. 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej obejmujące pielęgniarki i położne są bardzo zasadne. Jednakże dyskryminują innych pracowników, takich jak np. diagności laboratoryjni, ratownicy medyczni, rehabilitanci, dietetycy, pracownicy administracji, obsługi itd.

Dlatego też w poczuciu odpowiedzialności apelujemy, aby wyasygnować z budżetu państwa środki finansowe dla wszystkich grup zawodowych, które biorą czynny udział w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych w placówkach szpitalnych”.