Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-10-04 22:45:47 przez system

Robert Roj – "to kaczka dziennikarska"

<html />

W związku z informacjami dotyczącymi wykluczenia dwóch radnych Prawa i Sprawiedliwości z tej partii (Roberta Roja i Tomasza Całki) jakie docierały do redakcji zapytaliśmy Roberta Roja o komentarz w tej sprawie.

Radny jednak zamiast wypowiedzi przekazał redakcji oświadczenie, które zamieszczamy poniżej. Według radnego informacje, jakie pojawiły się na portalach, to kaczka dziennikarska, a władze terenowe PiS nie są władne podjąć decyzji o wykluczeniu członków partii z jej szeregów.

Oświadczenie:
"W związku z ukazaniem się na jednym z lokalnych portali (02.10.2012) artykułu pod tytulem „Wicestarosta Całka wykluczony z PiS” oświadczam, że:

  1. Terenowy Zarząd PiS jest ciałem kolegialnym i o zwołaniu posiedzenia zarządu winien być skutecznie powiadomiony każdy członek zarządu, w innym razie takie spotkanie jest spotkaniem towarzyskim i wszystkie uchwały podjęte na nim nie mają prawa wykonawczego. O spotkaniu w dniu 28.09.2012 r. nie zostałem poinformowany pomimo, że jestem członkiem Zarządu.

  2. Terenowy Zarząd PiS nie ma żadnych uprawnień do: przyjmowania, a tym bardziej do wykluczania swoich członków. Te uprawnienia są na poziomie Zarządu Okręgu. Do kompetencji Zarządu Terytorialnego należy: przyjmowanie deklaracji o chęci wstąpienia do partii, przyjmowanie deklaracji o chęci przystąpienia kandydata na „sympatyka PiSu”, wnioskowanie o udzielenia poparcia, pochwały itp. danego członka PiS, lub udzielanie statutowych kar wg. Statutu Partii PiS.

W związku z w/w punktami, uważam, że:
Spotkanie które miało miejsce 28.09.2012 r. było spotkaniem towarzyskim, na którym nie powinny i nie mogły zapadać żadne wiążące decyzje, a artykuł, który ukazał się na portalu „Bochnianin” jest prawdopodobnie przysłowiową „kaczką dziennikarską”.

Teraz trochę historii

Po wyborach samorządowych w 2010 r. grupa radnych, która uzyskała mandat do Rady Powiatu, a startowała z list: PiS, PO i Nasza Wspólna Sprawa postanowiła utworzyć klub radnych „Koalicja dla Powiatu Bocheńskiego”. Nadmieniam, że wszyscy radni, startujący z list PiS, o takim zamiarze zostali poinformowani.

Na spotkaniu w dniu 26.10.2010r. szefowie powiatowi poszczególnych ugrupowań w osobach: p. Bogdan Kosturkiewicz, p. Jacek Pajak, p. Aleksander Rzepecki podpisali wspólnie stosowny dokument, na którym widniały także podpisy pozostałych członków zawartego Klubu.

O możliwości wstąpienia nowych członków do powstałego Klubu musieli wyrazić akceptację obecni koalicjanci. Pod koniec czerwca 2012 r. gdy na spotkaniu Zarządu Komitetu Terenowego PiS w Bochni, została podana informacja, że w przypadku utworzenia przez PiS wspólnie z innymi ugrupowaniami Klubu (Koalicja dla Powiatu Bocheńskiego) radni, członkowie PiS oraz osoby rekomendowane przez PiS utworzą w ramach takiego Klubu własny Zespół Radnych PiS (art. 37 ust.2 statutu PiS).

W dniu 12.07.2012 r. radni startujący z list PiS, utworzyli Zespół Radnych PiS w ramach klubu „Koalicja dla Powiatu Bocheńskiego” w Radzie Powiatu w Bochni. Wybory zostały przeprowadzone.

… Władze Okręgowe PiS w/w sytuację nie przyjęły do wiadomości, (choć dopuszczone było tworzenie Zespołów zgodnie ze Statutem PiS), stawiały wymóg o tworzeniu Klubów PiS działających w ramach rad samorządowych.
Taki klub miał powstać nie później niż do 30.09.2012 r.

Oświadczam, że taki klub powstał 26.09.2012 r.

Do klubu przystąpiło czterech radnych: Tomasz Całka, Robert Roj, Ryszard Rozenbajgier i Łukasz Szczygieł (pozostała dwójka: Henryk Kopańczyk oraz Bernadetta Gąsiorek została poinformowana o spotkaniu (które miało miejsce w siedzibie Solidarności), lecz nie wzięła udziału w spotkaniu. Na spotkaniu wybrano władze Klubu, został uchwalony regulamin Klubu.

O zaistniałym zdarzeniu zostali poinformowani: Józef mroczek, Edward Czesak i z ramienia Rady Powiatu Aleksander Rzepecki. (wymienieni otrzymali odpowiednie dokumenty, kopie i kserokopie potwierdzające utworzenie Klubu).
Na zakończenie chciałem poinformować, że radny w Radzie Powiatu może być członkiem tylko jednego klubu (Regulamin Rady Powiatu). Do dnia dzisiejszego tj. 04.10.2012 r. rezygnacji z Klubu „Transparentny Powiat” nie złożyli p. Gąsiorek i p. Kopańczyk, więc ich przystąpienie do utworzonego klubu PiS w Radzie Powiatu jest czystą fikcją.

Robert Roj
Członek Zarządu
Terytorialnego PIS