Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-09-06 20:33:50 przez system

Rocznica wybuchu II Wojny w Bochni

40 ofiar Września 1939 z bocheńszczyzny

Wczoraj uczczono przypadającą 1 września br. 79. rocznicą napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę, co zapoczątkowało wybuch II wojny światowej – najkrwawszego konfliktu zbrojnego w dziejach świata.

Uroczystości zaczęły się od mszy św. w kościele pw. św. Pawła Apostoła, odprawionej przez proboszcza parafii, ks. kanonika Leszka Rojowskiego oraz proboszcza parafii pw. św. Jana Nepomucena – Kazimierza Kapcię. Następnie wszyscy zebrani przeszli na cmentarz św. Rozalii, nad mogiłę ponad 40 oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego, poległych w Bochni i na terenie całej Ziemi Bocheńskiej w pierwszych dniach września 1939 r.

Tam głos zabrali m.in. poseł na sejm RP Włodzimierz Bernacki oraz starosta bocheński ludwik Węgrzyn. Następnie por. Elżbieta Pawlos-Dorcicz z 21 Batalionu Logistycznego z Rzeszowa przeprowadziła uroczysty Apel Pamięci, zakończony salwą honorową, w wykonaniu żołnierzy batalionu.

Na koniec żołnierską mogiłę pokryły biało-czerwone wieńce od przybyłych delegacji. Swoje kwiaty złożyła m.in. delegacja Powiatu Bocheńskiego ze starostą L. Węgrzynem, przewodniczącą Rady po0wioatu Bernadettą Gąsiorek, wicestarostą Józefem Mroczkiem i sekretarz Powiatu Anną Wojakiewicz na czele. Licznie reprezentowane były też delegacje szkół i powiatowych jednostek organizacyjnych.