Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-05-25 19:18:53 przez system

Rodzina Kolpinga na rzecz seniorów w Bochni

Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga w Bochni" rozpoczęło realizację projektu „Konsumencka Akademia Seniora Aktywnego”. Akronim od nazwy projektu (KASA) nawiązuje do troski o „kasę” osób starszych.

Ideą projektu jest bowiem ochrona osób starszych przed zagrożeniami z jakimi mogą się zetknąć w związku z nieprzestrzeganiem praw konsumenta (np. przy okazji zakupów na prezentacjach) oraz w związku z działalnością przestępców dopuszczających się kradzieży i oszustw na szkodę seniorów, np. popularną ostatnio metodą „na wnuczka”.
- Chcielibyśmy wyposażyć seniorów w wiedzę, która pozwoli im zminimalizować ryzyko bycia ofiarą przestępstwa lub nie zawsze uczciwych transakcji – mówi Grażyna Rzepka z bocheńskiego oddziału Rodziny Kolpinga

W ramach projektu przewidziane jest wydanie i rozpropagowanie biuletynów informacyjnych oraz cykl prelekcji, jakie odbędą się w wybranych klubach seniora na terenie całego województwa. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego i potrwa do jesieni.

Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” w okresie od maja do grudnia 2015 r. planuje realizację kolejnego projektu pn.: „Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Polityki i Pracy Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Projekt skierowany jest do 30 osób powyżej 60 roku życia – emerytów i rencistów nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych na terenie miasta lub gminy Bochnia.

W ramach projektu seniorom oferowany jest program, obejmujący:
- edukację kulturalną - wyjazd do teatru, opery, wyjście do kina, restauracji, zwiedzanie muzeum;
- edukację zdrowotną - obejmującą cykl wykładów/warsztatów połączonych z degustacją dietetycznych potraw;
- aktywizację ruchową - w ramach której odbywać się będą zajęcia z nordic walking oraz gimnastyka ogólnousprawniająca oraz rehabilitacyjna;
- edukację turystyczną - poznawanie regionu w ramach 2 wycieczek krajoznawczo-turystycznych po Małopolsce;
- szkolenie komputerowe - podstawy obsługi komputera i Internetu;
- spotkania integracyjne.

Udział w projekcie jest bezpłatny, uczestnikom zapewnione są materiały szkoleniowe, wykwalifikowani trenerzy, catering podczas warsztatów oraz spotkań.

Szczegółowe informacje i zapisy w biurze:
Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga w Bochni” - Bochnia, ul. Wyspiańskiego 25 (dolny kościół św. Pawła Apostoła) lub pod nr tel. 14/635 11 17 w poniedziałki w godz. od 12:00 do 17:00 i we wtorki w godz. od 10:00 do 18:00.

Zgłoszenia przyjmowane są do 1 czerwca 2015 roku.
W przypadku większej liczby zgłoszeń o przyjęciu do projektu będzie decydowała obok kolejności zgłoszeń także rozmowa rekrutacyjna.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

„Aktywny Senior”
Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” w okresie od 1 marca do 30 listopada 2015 r. realizuje projekt (zadanie publiczne) pn.: „Aktywny Senior”

Projekt współfinansowany jest ze środków Miasta Bochni w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Założeniem projektu jest wyzwolenie aktywności seniorów poprzez realizację oferty o charakterze rekreacyjnym, ruchowym i kulturalnym oraz stworzenie im warunków do integracji i samorealizacji.

Projekt adresowany jest do 30 osób w wieku 55+ (emerytów i rencistów) z miasta Bochnia.
Obejmie on wiele zajęć, m.in. gimnastykę ogólnousprawniającą i rehabilitacyjną. Wycieczkę krajoznawczą, wyjazd do teatru, warsztaty inspiracji oraz spotkanie integracyjne.
Uczestnictwo w projekcie „Aktywny Senior” jest częściowo odpłatne.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga w Bochni” w poniedziałki w godzinach od 09.00 do 15.00 oraz wtorki w godz. od 10.00 do 18.00 – Bochnia, ul. Wyspiańskiego 25 (dolny kościół św. Pawła Apostoła) lub pod nr tel. 14/635 11 17.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Bochni w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.