Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-09-12 13:25:08 przez system

Rodzinne wędrówki z PTTK

Starostwo Powiatowe w Bochni i Oddział PTTK w Bochni zapraszają na: RODZINNY RAJD JESIENNY 5-6 X 2013

W programie:
wędrówka po szlakach Beskidu Małego
konkursy: Rajdowych Rodzin i Króla Grzybobrania, ognisko, wspólne śpiewanie, zabawy

• zniżki dla dzieci, młodzieży i studentów
• opieka przewodników na trasach
• trasy zróżnicowane, każdy znajdzie coś odpowiedniego dla swoich nóg
• rajd odbędzie się bez względu na pogodę

Zapisy do dnia: 30.09.2013 w biurze oddziału PTTK
pon: 9 -12 i 17-20 wt - pt: 9 - 15
tel: 14/ 612- 27- 62
Tutaj też - szczegółowy program imprezy

koszt 2 dniowego rajdu:
dzieci, młodzież, studenci - 60 zł
członkowie PTTK – 66 zł
pozostali - 70 zł

REGULAMIN RAJDU JESIENNEGO ODDZ. PTTK BOCHNI Beskid Mały 5 - 6 X 2013

• Zapisując się na Rajd należy uiścić wpisowe - 30 zł,
• Koszt uczestnictwa w rajdzie wynosi:
• dzieci, młodzież i studenci - 60 zł
• Członkowie PTTK - 66 zł
• Pozostali - 70 zł
W tej kwocie zapewniamy: opiekę przewodnicką, nagrody dla biorących udział w konkursach, przejazd , nocleg z pościelą, ubezpieczenie NNW, ciepły posiłek.

• Młodzież do lat 18-tu może wziąć udział tylko pod opieką osób dorosłych.
• Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne !
• Organizatorzy nie zwracają wpisowego osobom zgłoszonym i przyjętym na rajd, które nie wzięły w nim udziału,
• Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty.
• Kierownictwo Rajdu nie przejmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownictwa Rajdu.
• Za nieprzestrzeganie powyższego regulaminu oraz zasad kulturalnego zachowania się uczestnicy mogą być wykluczeni z Rajdu.

TRASY

1 trasa – 5,5 godz.

1 dzień: Okrajnik- Zamczyska - Ścieszków Groń – Gibasów Groń - Kocoń
2 dzień: Targoszów – Łamana Skała – Leskowiec –Groń JP II - Królewizna-
Kamień - Ponikiew

2 trasa - 4 godz.

1 dzień: Krzeszów – Żurawnica – Gołuszkowa Góra – Sucha Beskidzka .
2 dzień: Targoszów – Leskowiec (schronisko) – Groń JP II – Królewizna –
Kamień - Ponikiew

Konkursy:

1) wybory Króla Grzybobrania- oceniane będą tylko grzyby jadalne;
2) Rajdowa Rodzina – prosimy o utworzenie grupy min 5 osób

.Należy nadać grupie nazwę
.Wybrać Głowę Rodziny
.Głowa przedstawia Rodzinę i będzie ją reprezentować
.Rodzina przygotowuje piosenkę turystyczną lub rodzinną – dodatkowe punkty za twórczość własną

Program
sobota

7.30 wyjazd
9.00 wyruszamy na trasy
17.30 ciepły posiłek
18.15 ognisko – Konkurs Rajdowych Rodzin, śpiewanki
Zapraszamy do wspólnej zabawy!

niedziela

8.30 wyruszamy na trasy
16.00 zakończenie Rajdu - wybory Króla (wej) Grzybobrania, wręczenie nagród
ok. 17.00 wyruszamy w drogę powrotną