Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-12-10 16:08:26 przez system

Rodzinny dramat w Buczkowie

W niedzielę 8 grudnia oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Bochni otrzymał zgłoszenie o tym, że na terenie jednej z posesji w miejscowości Buczków załoga Pogotowia Ratunkowego zabrała kobietę z oznakami skrajnego zaniedbania, w bardzo złym stanie zdrowia.

W tym samym dniu do Komendy Powiatowej Policji w Bochni zgłosił się kuzyn zabranej do szpitala 24-letniej kobiety celem złożenia zawiadomienia o popełnionym przestępstwie tj. o narażeniu człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Z zeznań, jakie złożył mężczyzna wynika, iż jego ciotka, która prawnie sprawuje opiekę nad swoją 24 letnią, niepełnosprawną umysłowo córką, miała dopuścić się rażących zaniedbań, które z kolei skutkowały znacznym pogorszeniem się stanu zdrowia upośledzonej młodej kobiety. Od kilku miesięcy nie była myta i przebierana, ponadto na skórze pleców i pośladków miała odleżyny z licznymi otwartymi ranami ciała.

Jak wynika z ustaleń Policji matka i córka od grudnia 2012 roku zamieszkiwały pomieszczenia stajenne, mieszczące się na terenie jednego z gospodarstw domowych w Buczkowie.

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Bochni sporządzili i zabezpieczyli dokumentację fotograficzną obrażeń ciała niepełnosprawnej umysłowo kobiety, ponadto przeprowadzono oględziny miejsca, w którym ona przebywała i powołano lekarza biegłego sądowego w zakresie określenia stopnia obrażeń ciała niepełnosprawnej kobiety.

Celem wyjaśnienia okoliczności, które doprowadziły 24-latkę do tak złego stany zdrowia policjanci przesłuchali najbliższych członków rodziny, którzy posiadali informacje w tej sprawie. Matka niepełnosprawnej umysłowo kobiety została zatrzymana i osadzona w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Bochni.