Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-02-06 15:16:13 przez system

Rok 2016 w powiatowej oświacie

Oświata to kluczowa dziedzina działalności samorządu powiatu bocheńskiego, stanowiąca prawie 45% wydatków całego budżetu. To inwestycja w młode pokolenie. Z roku na rok Zarząd i Rada Powiatu w Bochni poprzez swoje działania dąży do podniesienia jakości, standardów nauczania oraz modernizacji i doposażania bazy dydaktycznej.

W ubiegłym roku powołano, na bazie połączonych szkół w Łapanowie i Dąbrowicy, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie. Obecnie w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat kształci się 3925 uczniów w 155 oddziałach.

Oprócz mieszkańców naszego powiatu szkoły kształcą młodzież z ościennych powiatów: powiat brzeski 7,91%; powiat wielicki 8,27 % ogółu uczniów. Zapewne jednym z elementów napływu większej ilości osób jest wysoka jakość kształcenia. W rankingu małopolskich liceów przygotowanym przez Gazetę Wyborczą w 2016 roku w zestawieniu obejmującym 50 szkół I LO w Bochni zajęło 17 miejsce.

Od kilku lat wydział promocji starostwa prowadzi szeroką promocję szkół przedstawiając kompleksowo ofertę edukacyjną, zapraszając młodzież do nauki właśnie w tych szkołach. Poprzez krótkie filmy, stronę internetową, artykuły poświęcone szkołom, informatory gimnazjalisty, ulotki czy wreszcie dni otwarte oraz targi edukacyjne na których prezentowana jest każda ze szkół działających na terenie powiatu bocheńskiego, wpiera młodzież w trafnym wyborze kształcenia.

Najważniejsze działania realizowane w szkołach i placówkach oświatowych:

Zespół Szkół Nr 1:

To kolejny rok, w którym szkoła uzyskała wysokie wyniki kształcenia, potwierdzone wynikami egzaminów, losami absolwentów, miejscami w rankingach oraz wyróżnieniem „Srebrne Technikum”. Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania i uczestniczyli w różnych konkursach i zawodach sportowych, zdobywając wysokie lokaty w Olimpiadzie Logistycznej, III miejsce w kraju w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej i V miejsce w Ogólnopolskich Mistrzostwach Młodych Mechaników, II miejsce w kraju za projekt „Przelej krew”, II miejsce w debacie oksfordzkiej w województwie. I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Informatycznym „ Projekt na szóstkę” za zbudowanie drona ze stacją pogodową oraz wyróżnienie w międzynarodowym konkursie graficznym „Embracing our differenes”. Największa grupa uczniów uczestniczyła w konkursach matematycznych uzyskując „medalowe” miejsca w konkursie o tytuł najlepszego matematyka powiatu bocheńskiego i czołowe miejsca w województwie w konkursie matematycznym MAT oraz ogólnopolskim konkursie Pangea. Równie dobrze młodzieży szło w rywalizacji sportowe zdobywając czołowe miejsca w zawodach powiatowych i wojewódzkich.

Społeczność szkolna aktywnie realizowała działania prozdrowotne, wolontariat oraz charytatywne: przeprowadzono szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, akcję „Mechanik oddaje krew” czy „Wolontariat ponad barierami”. Zorganizowano charytatywny koncert kolęd w Oratorium, akcje góra grosza, pomoc dzieciom na Litwie, „Niech dla wszystkich dzieci zaświeci świąteczna gwiazdka” czy kiermasze.

Podczas wizyty delegacji z partnerskiej szkoły Burghardt - Gymnasium Buchen uzgodniono kolejną wymianę grup młodzieży na 2017 rok, natomiast troje wyróżniających się uczniów uczestniczyło w Małopolskiej Wizycie Studyjnej w Parlamencie Europejskim w Belgii.

Szkoła podpisała porozumienie o współpracy z jednym z wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zawarto również porozumienie partnerskiej współpracy i organizowaniu kształcenia zawodowego dla lokalnego rynku pracy z Bocheńskim Związkiem Pracodawców i grupą kilkunastu pracodawców.

Przeprowadzono prace remontowe i przywrócono do użytkowania wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią poliuretanową, jego otoczenia oraz zainstalowano monitoring tego obiektu. Wartość prac to prawie 340 tysięcy złotych. Odnowiono pomieszczenia i przeprowadzono gruntowny remont toalet. Pozyskano również z Policji 5 samochodów i 3 motocykle na potrzeby pracowni w warsztatach szkolnych.

Opracowano dokumentację i pozyskano środki na modernizacji budynków ZS Nr 1, uzyskano pozwolenie na budowę nowej sali gimnastycznej.

Zespół Szkół Nr 2:

Ponad 52 tysiące wyniósł zakup wyposażenia i pomoce dydaktyczne, to m.in.: wyposażenie multimedialne sal, dzięki czemu wszystkie sale mają pełne wyposażenie multimedialne. Zakupiono materiały dydaktyczne, urządzenia, sprzęt do przedmiotów zawodowych.

55 000 zł. przeznaczono na bieżące remonty, w tym wymianę nawierzchni wejścia do szkoły, naprawy dachu oraz dalsze prace wykończeniowe w budynku warsztatów szkolnych.

Uczniowie uczący się w zawodzie technik urządzeń sanitarnych i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zajęli I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Młody Instalator” – zdobyli nagrodę w wysokości 5 000 zł., za którą zakupiono pomoce dydaktyczne. Grupa uczniów wygrała kwotę 10 000 zł. w konkursie firmy farmaceutycznej ADAMED, za film o tematyce naukowej – kwota została przeznaczona na zakup wyposażenia do pracowni biologicznej. Uczeń klasy IV technikum budowlanego został finalistą etapu centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Zorganizowano I Forum Zawodoznawcze, w którym udział wzięło 6 firm z branży budowlanej, geodezyjnej, reklamy, architektury krajobrazu, uczniowie szkoły, ok. 250 gimnazjalistów z powiatu bocheńskiego i sąsiednich wraz z nauczycielami - doradcami zawodowymi. Zorganizowano kolejną edycję warsztatów dla gimnazjalistów, podczas których uczniowie mieli możliwość sprawdzenia predyspozycji do poszczególnych zawodach kształconych w szkole – udział wzięło ok. 300 gimnazjalistów. Uczniowie reprezentowali szkołę podczas odbywającego się w marcu Festiwalu Zawodów w Małopolsce.

Zespół Szkół Nr 3:

Ubiegły rok to przede wszystkim realizacja zagranicznych staży zawodowych w ramach programu Erasmus+ i Programu PO WER. 196 uczniów technikum wyjechało na bezpłatne dwu tygodniowe staże zawodowe do Grecji. Szkoła otrzymała prawie 600 tysięcy złotych na realizacje kolejnego projektu UE w ramach programu PO WER. Dzięki tym środkom 60 uczniów będzie mogło wyjechać na zagraniczne praktyki zawodowe w roku 2017 i 2018.

W celu efektywniejszego nauczania języków obcych wyremontowano pracownię językową – powstało 16 multimedialnych stanowisk uczniowskich, tablica interaktywna i nowoczesny system sterujący systemem audio. Pracownia matematyczna i ekonomiczna wzbogaciły się o nowoczesne 84 calowe tablice multimedialne do urozmaiconego i aktywnego procesu nauczania wraz z oprogramowanie. Wyposażono salę gimnastyczną w elektroniczną tablicę wyników do gier zespołowych oraz w nowoczesne nagłośnienie umożliwiające prowadzenie gimnastyki rekreacyjnej Fitness w ramach lekcji WF. Oddano do użytku szatnię przy pracowniach gastronomicznych wyposażoną w indywidualne szafki dla każdego ucznia odbywającego zajęcia praktyczne. Rozpoczęto wdrażanie systemu umożliwiającego korzystanie z biblioteki szkolnej online z wykorzystaniem systemu MOL net +. Dla poprawy bezpieczeństwa i estetyki wyremontowano ogrodzenie Szkoły od strony ul. Krakowskiej.

I Liceum Ogólnokształcące:

Szkoła otrzymała za wyniki egzaminu maturalnego i osiągnięcia olimpijczyków Srebrną Tarczę „Perspektyw” jako jedyna szkoła w powiecie. Czterech uczniów uzyskało status finalistów ogólnopolskich olimpiad szczebla centralnego, kilkunastu ogólnopolskich konkursów.

W ramach współpracy międzynarodowej szkoła zrealizowała projekt „Wszyscy jesteśmy migrantami” z Liceum „Athina” w greckiej Trikali, od pięciu lat realizowany jest program pobytu w szkole cudzoziemców wspólnie z organizacją American Field Service. W minionym roku na rocznym pobycie przebywała uczennica z Węgier. Kontynuowano wymianę z Goethe-Gimnazjum w Ibbenburen finansowanych przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

W ramach współpracy z uczelniami wyższymi kontynuowano współpracę z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczniowie brali udział w zajęciach laboratoryjnych na uczelni oraz rozpoczęto współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą realizując projekt „Rok zerowy AGH”.

Rozpoczęto obchody 200-lecia szkoły. Centralna uroczystość, którą honorowym patronatem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, jest przewidziana na 9-10 czerwca 2017 r.

Przeprowadzono kompleksowy remont elewacji szkoły, wraz z doświetleniem budynku, zainstalowaniem monitoringu zewnętrznego oraz zagospodarowanie terenu za prawie 990 tysięcy złotych. Zakupiono również kompletne wyposażenie pracowni informatycznej za ponad 41 tysięcy złotych.

II Liceum Ogólnokształcące:

Zakupiono nową pracownię komputerową, nowe laptopy z przeznaczeniem do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz nakładki spełniające funkcje tablicy interaktywnej za kwotę około 60 tysięcy złotych, odnowiono również parkiety w 8 salach lekcyjnych.

Uczniowie wzięli udział w wykładach, zajęciach i warsztatach organizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Pedagogicznym i Uniwersytecie Ekonomicznym. Brali udział w projektach: Bochnia wczoraj i dziś, Czym żyje Bochnia, Kim jestem, Mój świat, Ciemne wieki średniowiecza, Czym jest resocjalizacja, Parabole wokół nas, jak również w konkursach językowych, etapie wojewódzkim Dyktanda Niepodległościowego czy licznych sportowych zawodach w tym I miejsce ucznia w ogólnopolskich biegach przełajowych w Krynicy.

Ponadto w szkole odbyło się Forum Samorządów Uczniowskich, Bocheński Salon Literacki , czy koncert Wyrwani z ciemności.

Uczniowie uczestniczyli także w tygodniowym pobycie młodzieży w Londynie i kursie sędziowskim dla uczniów klas sportowych oraz w Forum kształcenia i zatrudniania młodych – Global Job Meeting w Staropolskiej Szkole Wyższej w Bochni. Ponadto brali udział w takich akcjach jak: Nasz paczka robi paczkę, Wyślij pączka do Afryki, liczne akcje charytatywne m.in. zbiórka dla podopiecznych MOPS, pomoc dla schronisk dla bezdomnych zwierząt.

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy:

W zakresie inwestycji przeprowadzono kompleksowy remont sanitariatów wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Stasiaka. Kuchnia szkolna została wyposażona w nowoczesną zmywarkę, zakupiono też dwie kserokopiarki Konica Minolta. Zakupiony 18-sto miejscowy autobus, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Łącznie wydano 340 tysięcy złotych.

Zorganizowano 9. Festiwal Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem” oraz Piknik Rodzinny w Centrum Aktywnego w którym wzięło udział ok. 500 osób.

W ramach współpracy ze szkołami specjalnymi partnerskiego powiatu Saarlouis, uczniowie Ośrodka przebywali na wymianie w Niemczech. Uczestniczyli w projekcie artystycznym, który realizowany był w Anne-Frank-Schule w Saarlouis oraz Waldschule w Saarwellingen. W maju planowana jest rewizyta niemieckich partnerów i występ podczas 10. Festiwalu Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem”.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Rozbudowano diagnostykę psychologiczną o dwa narzędzia diagnostyczne do badania inteligencji: CTF 20 – R Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella oraz CTF 1 – R Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella.

W porozumieniu z przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi, ustalono i realizowano roczny harmonogram dyżurów pracownika Poradni w przedszkolu, szkole lub placówce. Powołano zespół ds. działań profilaktycznych w Poradni i terenie opracowano i wprowadzono do realizacji roczny harmonogram zajęć, warsztatów i prelekcji dla przedszkoli, szkół i placówek w zakresie tematycznych działań profilaktycznych.

Prowadzono sieć współpracy i samokształcenia dla: psychologów i pedagogów z placówek oświatowych. Prowadzono prelekcje, warsztaty dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz dla rodziców w zakresie, edukacji włączającej. Organizowano opiekę nad praktykantami z wyższych uczelni.

W zakresie zakupów inwestycyjnych zakupiono piec kondensacyjny do centralnego ogrzewania.

Ponadto Powiat Bocheński w budżecie 2016 roku przeznaczył 28 000,00 zł. na stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne oraz narody Starosty Bocheńskiego za osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznano 11 nagród dla dyrektorów i nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze, w łącznej kwocie 41 400.00 zł.

Pozyskano dotację celową na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, w wysokości 12, 5 tysiąca złotych.

Przystąpiono do realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” i wystąpiono z wnioskiem o przyznanie wsparcia dla 6 szkół na łączną kwotę 88 000,00 zł.

Ponadto zorganizowano kolejną konferencję pn. „Porozmawiajmy z pracodawcami o kształceniu zawodowym w powiecie bocheńskim”. W konferencji udział wzięło 86 osób, w tym przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni, Powiatowej Rady Rynku Pracy w Bochni, Bocheńskiego Związku Pracodawców i szkół ponadgimnazjalnych kształcących zawodowo jak również 40 przedsiębiorstw z terenu Powiatu Bocheńskiego.

Powiat Bocheński jest organem prowadzącym dla I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni, II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Bochni, Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni, Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni, Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie, Policealnej Szkoły Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych, zwanej potocznie „Medykiem” oraz placówek oświatowych: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni, Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna im. Stefana Szumana w Bochni oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rozdzielu.