Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-09-04 12:51:08 przez system

Rok szkolny rozpoczęty-ilu uczniów rozpoczęło naukę?

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Dziś od rana trwały wędrówki młodych ludzi maszerujących na msze święte oraz do szkół gdzie powitali ich dyrekcja, nauczyciele, koleżanki i koledzy oraz nowe podziały godzin. Od jutra zaczyna się nauka.

W szkołach w powiecie bocheńskim w rozpoczętym roku szkolnym 2017/2018 rozpocznie naukę 3.736 uczniów, z czego w klasach pierwszych 1070 uczniów. Najwięcej z nich bo aż 558 uczniów zawitało w mury technikum. Liczba uczniów w poszczególnych szkołach kształtuje się to następująco:

I Liceum Ogólnokształcące:
ogólna liczba uczniów 812, w tym klasy pierwsze 279

II Liceum Ogólnokształcące
ogólna liczba uczniów 171, w tym klasy pierwsze 52

Zespół Szkół nr 1 w Bochni
ogólna liczba uczniów 1243 uczniów, w tym klasy pierwsze 359

Zespół Szkół Nr 2 w Bochni:
ogólna liczba uczniów 507, w tym klasy pierwsze 164

Zespół Szkół Nr 3
ogólna liczba uczniów 711, w tym klasy pierwsze 168

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie
ogólna liczba uczniów 292, w tym klasy pierwsze 48

Obecnie rozpoczynający się rok szkolny przyniósł zmiany w strukturze szkół. Obejmują one wszystkie szczeble edukacji. Zasadnicze szkoły zawodowe zastąpione zostały szkołami branżowymi I i II stopnia. Do szkół branżowych I stopnia poszedł pierwszy rocznik uczniów, absolwenci tych placówek będą mogli kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia, która zakończy się zawodową maturą czego do tej pory nie było.

Ponadto w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym uczyć się będzie 134 uczniów, a w przedszkolu 13 dzieci. Z zajęć rewalidacyjno-wychowawczych korzystać będzie 15 osób, natomiast z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 56 osób. Warto przypomnieć, iż ze względu na specyfikę ośrodka, dzieci i uczniowie są przyjmowani w ciągu całego roku szkolnego.