Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-11-06 19:08:58 przez system

Rowery, biblioteka i kąpielisko-Adam Korta o rekreacji i turystyce

„Bochnia – dobre miejsce do mieszkania i zwiedzania” to czwarta i ostatnia część programu wyborczego Adama Korty, kandydata na burmistrza Bochni, która została zaprezentowana podczas konferencji prasowej.

By wzmocnić potencjał turystyczy Bochni, Adam Korta zamierza przede wszystkim wzmocnić współpracę z Kopalnią Soli Bochnia i stworzyć trasę turystyczną pomiędzy szybem Campi, a centrum Bochni.

– Szlak będzie rozpoczynał się zjazdem szybem Campi do kopalni, a następnie grupa turystyczna po zwiedzeniu kopalni wyjedzie szybem Sutoris na powierzchnię. Pod szybem będzie czekał bezpłatny autobus, który np. o każdej pełnej godzinie przewiezie turystów z powrotem na parking przy szybie Campi. Czas pomiędzy odjazdami autobusu, turyści spędzą na zwiedzaniu centrum miasta. W tym celu należy opracować szlak, uwzględniający najcenniejsze zabytki miast. Oczywiście można go połączyć ze szlakiem NaCl – zaproponował Adam Korta. Dodatkowo, wzorem innych miast wprowadzimy wspólny bilet wstępu do Kopalni Soli oraz innych zabytków takich jak np. Muzeum, Muzeum Motyli, Bazylika Św. Mikołaja. Ponadto należy przygotować wspólny plan marketingowy tego przedsięwzięcia i przeprowadzić spójną akcję promocyjną poprzez organizację takich przedsięwzięć jak np. study-tours dla przedstawicieli agencji reklamowych, turystycznych i nauczycieli czy przygotowanie mapek szlaku dla urządzeń GPS, gry fabularyzowane (na wzór gier miejskich), fabularyzowane zwiedzanie itp.

Nowe ścieżki rowerowe

Budowa ścieżek rowerowych to kolejny pomysł na zwiększenie atrakcyjności Bochni.

– Władze Bochni powinny promować tę formę transportu, jako ekologiczną i tanią. Należy promować zwiększenie wykorzystania rowerów w dojazdach do szkoły i do pracy oraz podejmować działania na rzecz rozwoju turystyki rowerowej. W tym celu konieczna jest współpraca ze środowiskiem rowerowym, firmami i instytucjami publicznymi w celu upowszechnienia ruchu rowerowego i opracowania planów przebiegu ścieżek rowerowych – powiedział Adam Korta.

Nowo powstałe trasy mają połączyć centrum miasta z miejscami wypoczynku (m.in. Puszcza Niepołomicka).

– W budżecie miasta należy zaplanować co roku pewną kwotę na realizację takich inwestycji. W pierwszej kolejności planuję stworzyć sieć ścieżek łączących centrum miasta z dworcem PKP i planowanym tam centrum komunikacyjnym, wybudowanym kompleksem sportowym w Chodenicach oraz strefą ekonomiczną – zapowiedział Adam Korta.

Docelowo, Adam Korta planuje utworzyć sieć wypożyczalni rowerów miejskich.

– Aby promować transport rowerowy należy wzorem innych miast uruchomić wypożyczalnię rowerów. Na początku z kilkoma stacjami w kluczowych punktach miasta – Rynek, centrum komunikacyjne przy dworcu PKP, osiedla, strefa ekonomiczna. W miarę rozwoju tej formy transportu można tworzyć kolejne stacje – powiedział Adam Korta.

Przywrócić blask centrum Bochni

/media/data/upload/loga/Bochnia inne/rynek zmiana.jpgKandydat na burmistrza Bochni obiecał również podjęcie starań na rzecz odzyskania pozytywnego wizerunku miasta Królewsko Górniczego, poprzez rewitalizację Rynku Staromiejskiego oraz Plant Salinarnych wraz z Zamkiem Żupnym. Dodatkowo rynek będzie spełniał funkcję tradycyjnego centrum miasta – miejsca spotkań mieszkańców. Będzie także stanowił obszar kluczowy z punktu widzenia rozwoju turystyki – jako naturalne centrum skupiające funkcje informacyjne, rozrywkowe, kulturalne, usługowe. Adam Korta proponuje zamknąć dla ruch samochodowego północną pierzeję rynku i stworzyć tam deptak oraz utworzenie parku kulturowego w centrum Bochni, by móc skutecznie walczyć ze szpecącymi miasto reklamami. Ponadto kandydat na Burmistrza zapowiedział wsparcie dla właścicieli budynków w ścisłym centrum miasta w remontach elewacji oraz uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie całego miasta. Z kolei czystość na terenie całego miasta ma poprawić zwiększenie liczby koszy na śmieci i personelu dbającego o czystość.

Nowa biblioteka miejska

Kolejną propozycją Adama Korty jest budowa nowego gmachu biblioteki miejskiej.

– Chciałbym stworzyć multipleks kulturalny. Obok biblioteki powinna znaleźć się tam szkoła muzyczna II stopnia oraz sala wielofunkcyjna na około 250-300 osób. Aktualnie biblioteka miejska zajmuje powierzchnię 660 m2. Posiada księgozbiór liczący 148 tys. książek i 14 tys. innych zbiorów. Dla tak licznych zbiorów potrzebna jest powierzchnia 2500 m2 – powiedział Adam Korta. Nowy gmach multipleksu kulturalnego obok funkcji bibliotecznej mógłby pełnić również funkcje wystawiennicze. W gmachu tym zlokalizowana byłaby również sala konferencyjna, pełniąca funkcję wykładowo-szkoleniową – dodał Adam Korta.

Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Bochni

Adam Korta zapowiedział również podjęcie działań mających na celu stworzenie programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Program taki zostanie przygotowany w porozumieniu z osobami niepełnosprawnymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi dla tej grupy społecznej. W programie znajdą się założenia kompleksowego systemu wspierania osób niepełnosprawnych, mieszkających na terenie miasta. Prace te będzie nadzorował powołany Pełnomocnik Burmistrza ds. Osób Niepełnosprawnych. Do jego obowiązków będzie należało m.in.: opiniowanie i opracowywanie nowych projektów dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych, opracowywanie założeń rocznych planów budżetowych dotyczących realizacji zadań wynikających z ustaw i przyjętych programów, a także analizowanie potrzeb osób niepełnosprawnych i likwidowanie barier (w zakresie dostępu do obiektów użyteczności publicznej, dóbr i usług, swobodnego przemieszczania się i korzystania ze środków transportu, komunikacji międzyludzkiej, pomocy psychologicznej i prawnej itp.) Przy współpracy z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pełnomocnik będzie inicjował i koordynował działania ograniczające skutki niepełnosprawności m.in. poprzez programy oświatowe, kulturalne i rekreacyjne, warsztaty terapii zajęciowej, turnusy rehabilitacyjne itp. Do jego zadań będzie należało również utrzymywanie kontaktów z podmiotami zagranicznymi, mających na celu pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym inicjowanie i realizowanie projektów międzynarodowych w porozumieniu z miastami partnerskimi Bad Salzdetfurth, Kieżmark i Roselle.

Inne zadania konieczne do zrealizowania

Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Chodenicach i budowa kąpieliska odkrytego to kolejna propozycja Adama Korty, wzbogacająca ofertę spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Bochni. Kandydat na burmistrza Bochni zapowiedział również uczestnictwo we wdrażaniu w życie rządowego programu ochrony przed powodzią, w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w mieście. Adam Korta zapowiedział również udzielenie poparcia dla budowy stacjonarnego hospicjum na terenie miasta Bochni.