Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-01-31 16:04:57 przez Czas2012

Rozbudowa oczyszczalni w Borku wchodzi w drugą fazę

Rusza drugi etap prac związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w Borku. Inwestycja będzie kosztować w sumie blisko 6 mln zł. Po jej zakończeniu będzie to jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w gminie.

/media/user/images/upload/Styczen/2020/4.DSC_0709.jpgPrzebudowa oczyszczalni ścieków w Borku należy do największych i najważniejszych inwestycji prowadzonych na terenie gminy Rzezawa w ostatnich latach. Realizacja tego zadania jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, dla których sąsiedztwo z oczyszczalnią stanowiło dużą uciążliwość m.in. przez wydobywający się z niej nieprzyjemny odór. Jej rozbudowa jest również konieczna, ponieważ dotychczasowa przepustowość oczyszczalni jest już mocno ograniczona. Dzięki zmianie technologii oczyszczania ścieków na jej przebudowie zyska również środowisko, które nie będzie już narażone na degradację.

Oczyszczalnia ścieków w Borku została oddana do użytku w 2000 roku. Przez lata nie była w ogóle modernizowana. To spowodowało duże zaniedbania, a znajdujące się tam urządzenia zdążyły się już mocno zestarzeć i wyeksploatować. Dlatego realizacja tej inwestycji była niezwykle ważna. Po zakończeniu modernizacji będzie to nowoczesny obiekt spełniający najwyższe możliwe standardy – podkreśla Wójt Gminy Rzezawa Mariusz Palej.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Borku ruszyła pod koniec 2018 roku i była sprawnie prowadzona według przyjętego wcześniej harmonogramu. W ramach pierwszego etapu tego zadania powstał budynek, w którym mieści się zbiornik buforowy, KTSO oaz pomieszczenie sitopiaskownika. Wybudowano także stację odwadniania osadu, pomieszczenie socjalne ze sterownią oraz specjalną wiatę osadu. Zmodernizowana została ponadto pompownia ścieków oraz wyremontowany został zbiornik zlewczy ścieków dowożonych.

Znacząco poprawiła się również sama technologia oczyszczalni ścieków. Stało się tak m.in. dzięki stacji odwadniania i higienizacji osadu, komorą SBR, czy instalacji wodno - kanalizacyjnej i sprężonego powietrza. Na terenie całego obiektu została ponadto wykonana pierwsza część aparatury kontrolno – pomiarowej i monitoringu.

Zakończenie pierwszego etapu modernizacji oczyszczalni ścieków w Borku, na które przeznaczono prawie 3,1 mln zł, miało miejsce w listopadzie ubiegłego roku. W czwartek, 30 stycznia br. Wójt Mariusz Palej podpisał natomiast umowę na drugi etap tego zadania. Odbyło się również przekazanie terenu pod realizację dalszej części inwestycji. Będzie ona kosztować blisko 2,6 mln zł. Bez środków zewnętrznych jej wykonanie nie byłoby możliwe. Gmina Rzezawa na ten cel pozyskała jednak 2,7 mln zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.

Drugi etap modernizacji oczyszczalni ścieków w Borku zakłada szereg różnego rodzaju zadań. Wśród nich jest m.in. utworzenie pomieszczenia zblokowanego reaktora wraz z częścią techniczną i reprofilacja istniejących komór reaktora SBR1 i SBR2. Wykonana zostanie również kontenerowa stacja zlewcza z płytą najazdową. W komorach SBR nastąpi natomiast demontaż starych i montaż nowych urządzeń. Rozbudowana zostanie także stacja odwadniania i higienizacji osadu. To samo czeka aparaturę kontrolno – pomiarową oraz monitoring. Wykonany zostanie ponadto alarm. Zmieni się także otoczenie oczyszczalni. Zostanie przebudowane jej ogrodzenie, a cały teren zostanie oświetlony. Nasadzone zostaną również drzewa i krzewy.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Borku działającej do tej pory w oparciu o technologię oczyszczania osadem czynnym oznacza jej przebudowę na mechaniczno – biologiczną. Będzie ona spełniać najwyższe normy bezpieczeństwa dla środowiska, a mieszkańcom pozwoli już na dobre zapomnieć o uciążliwościach, które do tej pory wynikały z jej sąsiedztwa. Inwestycja w Borku ma zostać w całości zrealizowana do 10 października br.