Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-07-05 01:03:30 przez system

Rozpoczyna się budowa mostu w Królówce

Rozpoczyna się budowa nowego mostu w Królówce na Gackowych Potokach. Przekazano plac budowy firmie Bud Dróg , która wygrała przetarg i podpisała umowę na wykonanie inwestycji.

Zakres prac obejmie rozbiórkę istniejącego mostu oraz drogi i budowę nowego obiektu wraz z dojazdami. Przebudowane i umocnione zostaną Gackowe Potoki oraz rowy. Wykonawca ma również wykonać i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji.

- W przeciągu dwóch kadencji odbudowaliśmy bądź wyremontowaliśmy 22 mosty. Uważam, że jest to imponujący wynik. W tym roku będziemy się starać pozyskać środki na kolejne inwestycje. W tej chwili trwa procedura przetargowa na budowę mostu w Zawadzie i wyłoniliśmy wykonawcę na stabilizację osuwiska w Ujeździe – mówi starosta Jacek Pająk.

Odbudowa mostu jest możliwa dzięki otrzymanemu przez powiat bocheński dofinansowaniu z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych. Koszt inwestycji to prawie 850 tys zł.

Prace potrwają do końca listopada.