Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-07-02 17:35:27 przez system

Rusza akcja dofinansowania usuwania azbestu

Podobnie jak w latach ubiegłych powiat bocheński udzieli pomocy osobom decydującym się na usunięcie z budynków elementów zawierających azbest. Decyzja taka zapadła podczas ostatniej sesji rady powiatu. Łącznie na organizację gminnych akcji usuwania azbestu przekazana zostanie kwota prawie 50 tys. zł.

Program usuwania azbestu ma doprowadzić do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z naszego otoczenia oraz ich bezpiecznego unieszkodliwienia. To już czwarta akcja usuwania płyt eternitowych w powiecie bocheńskim.

Dotychczas dzięki organizacji wspólnych z gminami akcji usuwania odpadów zawierających azbest z powiatu bocheńskiego usunięto 64, 445 m2, co daje około 800 ton azbestu. Wnioski o dofinansowanie można będzie składać w urzędach gmin na terenie powiatu.