Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-06-06 16:22:12 przez system

Ruszył nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego Bochni

6 czerwca ruszył nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego (BO) Bochni na 2017 r. Projekt do zrealizowania w ramach BO może zgłosić każdy mieszkaniec miasta Bochnia, który ukończył 16 lat.

Projekty składać można w Zarządach poszczególnych osiedli lub na dzienniku podawczym Urzędu Miasta – ul. Kazimierza Wielkiego 2 w terminie do 8 lipca 2016 r.

Projekt ogólnomiejski musi uzyskać poparcie co najmniej 60 mieszkańców miasta, osiedlowy natomiast co najmniej 25 mieszkańców danego osiedla.

Wysokość środków na realizację BO 2017 ustalono na kwotę 1 mln zł, w tym: na projekty ogólnomiejskie 230 tys. zł, a na każde osiedle po 55 tys. zł.

Zgłaszający projekt ma prawo do nieodpłatnej pomocy Urzędu Miasta w zakresie oszacowania kosztu inicjatywy, a także określenia uwarunkowań formalno-prawnych.

Wszelkich informacji o Budżecie Obywatelskim udzielają pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Bochnia pod nr tel.: 14 61 49 153 lub email: promocja@um.bochnia.pl.

Harmonogram BO Bochni:
1. Zgłaszanie projektów: 6.06 – 8.07.2016 r.
2. Prezentacja i upowszechnianie zgłaszanych projektów: 1.08 – 15.09.2016 r.
3. Przeprowadzenie wyborów projektów: 18-25.09.2016 r.
4. Realizacja Budżetu Obywatelskiego: 2017 rok.

Pliki do pobrania:
Regulamin BO Bochni
Formularz zgłaszania projektu
Lista poparcia projektu