Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-09-10 15:48:01 przez system

Ruszył nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego

Masz co najmniej 16 lat i mieszkasz w Bochni? Opisz swój pomysł, wyceń go, zbierz poparcie i złóż projekt! Może właśnie dzięki Tobie Bochnia zyska piękny zakątek z zielenią, nowe ławki, lepsze oświetlenie a może chcesz odnowy lub budowy nowego boiska sportowego? Od Ciebie i innych mieszkańców zależy co chcecie zrobić w swoim i miejskim otoczeniu, co jest najważniejsze i najpilniejsze – Ty proponujesz i Ty decydujesz!

Zgłaszanie projektów: od 7 września do 2 października 2015 roku.

Jak zgłosić projekt?
- projekt można zgłosić na ustalonym formularzu i dostarczyć do Zarządu Osiedla lub Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Bochnia (formularz można pobrać w linku podanym poniżej lub osobiście w Wydziale Promocji i Rozwoju UM).

Kto zgłasza projekt?
- każdy, kto ukończył przynajmniej 16 lat i jest mieszkańcem Bochni.

Co może być zgłoszone?
- każde zadanie mieszczące się w granicach zadań własnych miasta np. nowa inwestycja, remont, wydarzenie kulturalne itp.

Jakie są ograniczenia dla projektów?
- jeżeli zgłaszasz projekt dla danego osiedla, jego koszt nie może przekraczać kwoty 50 tys. zł,
- jeżeli zgłaszasz projekt ogólnomiejski, jego koszt nie może przekraczać kwoty 700 tys. zł.

Co musisz dołączyć do wniosku?
- do każdego wniosku musi być dołączona lista poparcia: dla projektów osiedlowych podpisana przez przynajmniej 25 mieszkańców Bochni zamieszkujących dane osiedle, dla ogólnomiejskich podpisana przez minimum 60 mieszkańców Bochni.

Pamiętaj - masz czas do 2 października !!!

Informacji o Budżecie Obywatelskim udzielają pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta, tel: 14 61 49 153.

Użyteczne linki:
Co to jest budżet obywatelski

Prace nad budżetem obywatelskim w Bochni

Podział środków finansowych w ramach BO

Materiały do pobrania (regulamin, wzory dokumentów itp.)