Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-09-02 11:50:07 przez system

Ruszyła klasa policyjno- strażacka w Łapanowie

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie po raz pierwszy naukę rozpoczęli uczniowie 24-osobowej klasy liceum ogólnokształcącego o profilu bezpieczeństwo publiczne.

Uroczystą akademię na rozpoczęcie roku szkolnego uświetnili swoją obecnością Starosta Jacek Pająk, Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Rozenbajgier, Komendanci Powiatowi Policji inspektor Marek Rudnik oraz Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Krzysztof Kokoszka, jak również przedstawiciele instytucji z którymi szkoła współpracuje w ramach realizacji programu nauczania w klasie mundurowej.

Inspektor Marek Rudnik i mł. bryg. Krzysztof Kokoszka oraz Jan Wójcik - dyrektor Zespołu Szkół podpisali porozumienie, obejmując honorowym patronatem nowopowstałą klasę i zaoferowali swoją pomoc w realizacji przedsięwzięcia. W swych wystąpieniach komendanci podkreślili, iż klasy mundurowe to nie tylko miejsce wychowania przyszłych kadr, ale przede wszystkim doskonała szkoła wychowania obywatelskiego i przygotowania do służby społeczeństwu.

Podstawowym celem kształcenia uczniów w klasie licealnej o profilu bezpieczeństwo publiczne jest zapewnienie przyszłym absolwentom dobrego przygotowania ogólnokształcącego, niezbędnego do zdania egzaminu maturalnego i podjęcia dalszej nauki na wybranych kierunkach studiów, ze szczególnym uwzględnieniem uczelni wyższych na kierunkach z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
W trakcie nauki uczniowie będą zdobywać wiedzę na temat teoretycznego przygotowania policyjnego i strażackiego. Oprócz tego wezmą udział w dodatkowych atrakcyjnych zajęciach tematycznie związanych z profilem klasy. Nawiązując do formacji mundurowych uczniowie wspomnianej klasy również będą nosić mundury w ustalonym przez szkołę dniu oraz podczas świąt i uroczystości szkolnych.
Zajęcia przedmiotowe z zakresu wiedzy ogólno policyjnej i strażackiej będą prowadzone przez doświadczonego policjanta i strażaka z bocheńskich jednostek, którzy zapoznają słuchaczy z pracą policjanta i strażaka, zadaniami jakie spełniają te instytucje, obowiązującymi przepisami prawa i taktyką działań. Będą zachęcać młodzież do obrania w życiu misji służenia społeczeństwu.
Klasa ta powstała dzięki dużemu zaangażowaniu p. Roberta Roja — członka Zarządu Powiatu Bocheńskiego oraz wychowawcy p. Celiny Jacewicz.

Opracowano;
ZS Łapanów/rzecznik KPP w Bochni
Fot. ZS Łapanów