Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2023-07-28 14:18:28 przez Czas2012

Ruszyła przebudowa i remont Plant Salinarnych

28 czerwca na plantach salinarnych w Bochni, tuż przy placu zabaw, burmistrz miasta Bochnia Stefan Kolawiński symbolicznie zamontował tablicę informacyjną, oznajmiając, że rozpoczyna się Przebudowa i Remont Plant Salinarnych. Jednym z elementów przebudowy jest plac zabaw, gdzie po rozbiórce ma powstać fontanna.

Plac zabaw powstał w 2008 roku. Fundatorem urządzeń był Salprodukt S.A. Z czasem konstrukcje do zabawy dla dzieci ulegały stopniowemu niszczeniu, a to przez upływ czasu i czynniki atmosferyczne, a także przez działanie wandali. W kwietniu 2021 roku, z uwagi na niebezpieczeństwo dla użytkowników, plac został zabezpieczony taśmą i odpowiednio oznakowany poprzez umieszczenie tablic ostrzegawczych - „Uwaga zagrożenie”, "Uwaga, strefa niebezpieczna”.

W maju 2021, plac zabaw został odbudowany (koszt to około 6000 zł) ale w niedługim czasie wandale zniszczyli huśtawki. Jak informował w swoim czasie UM „był to kolejny akt wandalizmu w naszym mieście”. 15 czerwca 2023 roku, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Bochnia poinformował, że 1 czerwca 2023 r. podpisana została z Wykonawcą umowa na rewaloryzację Plant Salinarnych. W związku z powyższym istniejący plac zabaw został wyłączony z użytkowania i przeznaczony do rozbiórki.

Cała inwestycja przebudowy Plant będzie kosztować ponad 16 mln zł, z czego blisko 12 mln będzie pochodziło z programu Polski Ład. Przebudowa obejmie m.in. remont i przebudowę istniejących oraz budowę nowych alei, likwidację placu zabaw, budowę fontanny, budowę placu wraz z aranżacją nowej roślinności, przebudowę oraz wykonanie nowego oświetlenia terenu, wykonanie sieci energetycznej, nowych przyłączy i sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i opadowej oraz budowę sieci teletechnicznej.

Wykonawcą przedsięwzięcia została firma Krisbud Sp. z o. o z Trzebini, która wygrała przetarg. Prace potrwają ponad rok i mają się zakończyć 1 września 2024. Obecnie ogrodzono plac zabaw i usunięto wszystkie znajdujące się na nim urządzenia. Równolegle trwają prace ziemne jak również przygotowujące do odnowy pomnika położonego u zbiegu ulic Regis i Orackiej „ Poległym za Wolność 1914-1920”, przy którym corocznie 11 listopada bochnianie i władze samorządowe obchodzą Święto Niepodległości. Na ośmiu tablicach odlanych z brązu, umieszczonych we wnękach cokołu, widnieje 259 nazwisk osób z terenu dawnego powiatu bocheńskiego, którzy polegli w latach 1914 – 1920. Tablice zostały tymczasowo zdemontowane i przekazane do pracowni konserwatorskiej celem odnowienia. Po ich konserwacji i odnowie pomnika powrócą na swoje miejsce.

K. Stompór