Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-01-20 13:30:50 przez system

Rzezawa: diety radnych niepokoiły mieszkańców

Na naszą redakcyjną pocztę wpłynął niedawno list mieszkańca Rzezawy, zaniepokojonego poczynaniami nowo wybranej Rady Gminy, zwłaszcza w sprawach finansowych. Autor wyraził również żal, że działalność Gminy Rzezawa nie interesuje mediów i nie jest ona poddana kontroli „czwartej władzy”.

Jednym z zarzutów, podnoszonych przez naszego informatora było to, że radni zamierzają sobie, drogą specjalnej uchwały, podnieść diety aż o 200%.

Na ostatniej sesji RG, 19 stycznia przewodnicząca Rady Beata Puzia zaproponowała uchwałę zmieniającą tryb wynagradzania radnych. Dotychczas dieta radnego wynosiła 160 zł za każdą sesję oraz każde posiedzenie komisji stałej. Dieta przewodniczącego rady wynosiła 780 zł.

Projekt nowej uchwały przewidywał wprowadzenie diety ryczałtowej – 450 zł miesięcznie. Za nieobecność na sesji bądź na komisji radny straci część uposażenie, proporcjonalnie do ilości posiedzeń w miesiącu. Przykładowo – jeśli w jednym miesiącu odbędzie się i sesja, i posiedzenie komisji, to za absencję na jednym z tych gremiów radny straci połowę diety. Jeśli nie będzie obecny na obydwu – nie dostanie nic. Podobnie radni nie otrzymają diet za miesiące, w których nie odbywają się posiedzenia. Dieta przewodniczącego Rady ma wynieść 1030 zł, i będzie wypłacana każdego miesiąca, niezależnie czy odbędzie się sesja czy nie.

Zaproponowano jeszcze jedną, ważną zmianę, a to w kwestii uposażenia sołtysów, będących równocześnie radnymi: mają oni pobierać jedynie dietę radnego. Do tej pory taka osoba otrzymywała obydwa świadczenia, przy czym dieta sołtysa wynosi w gminie Rzezawa 400 zł miesięcznie.

  • Zrezygnujmy z tych zmian w dietach – zaapelował przed głosowaniem radny, a zarazem sołtys wsi Rzezawa, Józef Zych. - Ludzie są oburzeni, że na Radę Gmina wydała już w nowej kadencji 18 tys!

Okazało się to nieprawdą. Jak skrupulatnie wyliczyła Beata Puzia, za udział w trzech sesjach i jednej komisji stałej radni (15 osób) otrzymali razem około 9 tys. zł, łącznie z dietą przewodniczącej. Największym beneficjentem był natomiast radny – sołtys, który, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, otrzymał ponad 1000 zł.

Ostatecznie radni przegłosowali propozycję przewodniczącej aby przejść na system zryczałtowany..

  • W gruncie rzeczy dzięki takiemu systemowi Rada będzie kosztowała podatnika mniej niż do tej pory – zapewniła nas przewodnicząca.

Jeżeli porównać Rzezawę z innymi gminami, to diety radnych nie są tam oszałamiające. Przykładowo, w Gminie Bochnia płaci się radnym dietę ryczałtem, w wysokości nieco ponad 600 zł. Jest ona wypłacana co miesiąc, niezależnie czy były posiedzenia Rady i komisji stałych. Za absencję również potrąca się radnemu, proporcjonalnie do ilości posiedzeń i nieobecności radnego.
Sołtysi z Gminy Bochnia otrzymują połowę diety radnego, natomiast sołtysi będący również radnymi – tylko dietę za tę drugą funkcję.

eb