Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-11-16 15:36:49 przez system

Rzezawa: dzień z sędzią Anną Marią Wesołowską

W piątek 13 listopada Rzezawę odwiedziła sędzia Anna Maria Wesołowska, znana z telewizyjnej sali sądowej. Jak sama wielokrotnie podkreślała nie jest aktorką, ale prawdziwym sędzią z 30-letnim stażem. Jej bogate doświadczenie sądowe, działalność społeczna, współpraca z Rzecznikiem Praw Dziecka stały się punktem wyjścia do edukacyjnych spotkań na terenie całego kraju. Chętnie przyjeżdża do szkół, a nawet przedszkoli, bo „gdy młody przestępca trafia na salę sądową już nic nie można zrobić".

Z sędzią Anną Marią Wesołowską odbyły się cztery spotkania:

  • z młodzieżą gimnazjalną oraz uczniami klas VI szkół podstawowych,

  • z przedszkolakami Publicznego Przedszkola w Rzezawie,

  • z nauczycielami szkół i przedszkoli,

  • z rodzicami i mieszkańcami Gminy Rzezawa,

Tematem były współczesne zagrożenia min. cyberprzemoc, sponsoring, przemoc rówieśnicza, zbyt wczesne rozpoczynanie życia seksualnego, grooming oraz nowe sposoby szybkiej i skutecznej reakcji na te zagrożenia.

W trakcie wykładów sędzia często odwoływała się do swojego sądowego doświadczenia, dzięki czemu przekaz był ciekawy, a możliwość zadawania pytań i dyskusji dodatkowo uatrakcyjniły te spotkania.

Sędzia Anna Maria Wesołowska przybyła do Gminy Rzezawa dzięki zaproszeniu wójta oraz Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Współorganizatorem spotkań było Publiczne Gimnazjum w Rzezawie.