Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-10-13 11:04:51 przez system

Rzezawa: gminne ćwiczenia strażackie

10 października na terenie lasu jodłowskiego odbyły się gminne ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rzezawa pod kryptonimem „Susza 2015”. Organizatorem ćwiczeń był wójt Gminy Rzezawa – Mariusz Palej oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rzezawie.

Przed rozpoczęciem ćwiczeń wójt Palej uroczyście przekazał Ochotniczym Strażom Pożarnym w Borku, w Łazach, w Okulicach oraz w Ostrowie Królewskim po dwa zestawy profesjonalnego umundurowania, zakupionego w ramach programu „Bezpieczny strażak”. W skład zestawu wchodzi:
1. Ubranie specjalne Dragon
2. Hełm BHS
3. Buty specjalne strażackie WZ 428
4. Rękawice Fire Max
5. Kominiarka niepalna WUS

Zakup współfinansowany był przez Urząd Gminy w Rzezawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Ćwiczenia były również doskonałą okazją do podziękowania OSP w Bratucicach za godne reprezentowanie Gminy Rzezawa podczas szóstych powiatowych zawodów sportowo – pożarniczych, które odbyły się 19 września 2015 r. w Nowym Wiśniczu. Za udział w zawodach wójt gminy wręczył jednostce znane i cenione przez strażaków narzędzie ułatwiające akcje ratownicze „Hooligan”.

Bezpośrednio po oficjalnym wręczeniu profesjonalnego umundurowania, druh Leszek Trąba przeprowadził krótkie szkolenie BHP, omówił zadania dla poszczególnych jednostek oraz przypomniał o zasadach korespondencji radiowej. Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni st. kpt. Paweł Matyasik, skontrolował sprawności samochodów pożarniczych, posiadany sprzęt oraz wyposażenie osobiste strażaków.

Etap II to ćwiczenia praktyczne, zadania wykonywane przez jednostki zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Scenariusz przewidywał pożaru lasu (młodnika) w trudnych warunkach terenowych, pożar magazynu kory, zabezpieczenie miejsca działań przed osobami postronnymi, rozwinięcie linii gaśniczych, dostarczenie wody metodami przetłaczania i gaszenie pożaru oraz ewakuację osoby z terenu objętego pożarem i udzielenie poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W ćwiczeniach uczestniczyły: OSP w Borku, OSP w Bratucicach, OSP w Krzeczowie, OSP w Łazach, OSP w Jodłówce, OSP w Okulicach, OSP w Ostrowie Królewskim, OSP w Rzezawie. Obserwatorami byli: Wójt Gminy Rzezawa p. Mariusz Palej, który jednocześnie pełnił funkcję kierownika ćwiczeń oraz przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Bochni st. kpt. Paweł Matyasik.

Ćwiczenia zakończono omówieniem ich przebiegu działań, wyciągnięciem wniosków ze szczególnym uwzględnieniem spostrzeżeń dotyczących współpracy jednostek OSP podczas gaszenia pożarów w dużych kompleksach leśnych.
Według oceny, przeprowadzających ćwiczenia oraz obserwatorów wypadły one sprawnie i bez zastrzeżeń. Pozwoliły ćwiczącym zdobyć większe doświadczenie w zakresie współpracy poszczególnych jednostek w działaniach ratowniczo-gaśniczych a zdobyte umiejętności podniosły kwalifikacje zarówno ratowników jak i dowódców OSP. Równocześnie wykazały gotowości bojową jednostek OSP z terenu naszej gminy.