Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-08-10 11:26:29 przez system

Rzezawa: Promesa i kolejny kolorowy plac zabaw

Na placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzezawie zakończono prace budowlane. W ramach umowy wykonano zagospodarowanie terenu poprzez dostawę i montaż 3 ławek betonowych z oparciem, 2 koszy przyjaznych dzieciom, dostawę i montaż „zestawu plac zabaw”, wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami oraz wykonanie chodników z kostki brukowej.

Wartość inwestycji wyniosła około 70 tys. zł.

-Nie ulega wątpliwości, iż lokalna infrastruktura jest istotna dla mieszkańców, gdyż to ona w znacznej mierze decyduje o komforcie naszego życia. Takie miejsca są tworzone z myślą o wszystkich mieszkańcach – wyjaśnia Mariusz Palej wójt gminy Rzezawa

Gmina Rzezawa otrzymała także promesę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 40.000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z czego zadowoleni są tamtejsi samorządowcy. Dotacja przeznaczona będzie na remont drogi „do torów k/kanału Ulga” Nr K580314 w miejscowości Jodłówka w km 0+500 – 1+100 ( długości 600 mb ).