Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-11-18 09:01:21 przez system

Rzezawa: rusza budowa kolejnej sali gimnastycznej

17 listopada w Rzezawie została zawarta umowa pomiędzy Gminą Rzezawa, reprezentowaną przez wójta gminy Mariusza Paleja, a firmą budowlaną „Anko” z Tarnowa, jak również został przekazany plac budowy.

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sali widowiskowo-sportową z zapleczem i wyposażeniem sportowym oraz remontem boiska zewnętrznego asfaltowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jodłówce wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Termin wykonania wszystkich prac przewidziany jest do 30 września 2019 roku. Wartość podpisanej umowy wynosi 3.069.939 zł. Zaprojektowany budynek sali gimnastycznej posiada arenę sportową o wymiarach 12 x 24 m, pomieszczenia zaplecza oraz galerię widokową na salę gimnastyczną. Pomieszczenia socjalne i szatniowe zostały dostosowane do osób niepełnosprawnych. Powierzchnia użytkowa budynku sali gimnastycznej wynosi 596,18 m2.

Remont asfaltowego boiska zewnętrznego polega na wykonaniu nowej sportowej nawierzchni poliuretanowej, odwodnienia, oświetlenia, montażu trybuny i piłkochwytów. Wymiary boiska zewnętrznego to 22 x 40,5 m. Realizacja przedmiotowego projektu wpłynie na poprawę jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Jodłówce. Poprawa ta będzie najbardziej widoczna w obszarze wychowania fizycznego. Budowa sali gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego zewnętrznego zwiększy popularyzację sportu wszystkich mieszkańców gminy.

- Dzięki dobrze przygotowanemu wnioskowi, skonstruowanemu budżetowi zadanie zostało dofinansowane w wysokości 1.985.300,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jest to już druga sala gimnastyczna, którą w tym roku rozpoczęliśmy budować – wyjaśnia wójt Mariusz Palej.