Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-01-26 08:37:36 przez system

Rzezawa: sesja pod znakiem nieobecności wójta

25 stycznia odbyła się XIV sesja Rady Gminy Rzezawa. Nie był na niej obecny wójt, Mariusz Palej. Urząd Gminy w jego zastępstwie reprezentował sekretarz, Piotr Koczanowski.

Jak poinformowała na wstępie przewodnicząca Rady, Beata Puzia, wójt wyjechał na zimowe wakacje, pomimo, że o terminie zwołania sesji wiedział już dwa tygodnie wcześniej. Dodała, że Mariusz Palej nie usprawiedliwił się przed Radą, do czego był zobowiązany.

W związku z tą sytuacją nie doszło też do planowanego sprawozdania z pracy wójta za okres od ostatniej sesji.

Radnym udało się natomiast rozwiązać swoisty pat, do którego doszło na sesji grudniowej, o którym pisaliśmy TUTAJ. Przegłosowano usunięcie z Regulaminu Dostarczania Wody etc. spornego paragrafu 20. Stało się to na sugestię Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, z którego przedstawicielami radni spotkali się pomiędzy sesjami.

UOKiK nie zgodził się na to aby mieszkaniec finansował odcinek sieci wodno-kanalizacyjnej. Na wniosek zainteresowanego Urząd Gminy powinien w ciągu pół roku uzupełnić sieć. Mieszkaniec, tak jak chce ustawa sejmowa, ma obowiązek sfinansowania jedynie przyłącza do swojego domu.

Zmiany w Regulaminie nie przegłosowano jednomyślnie. Za głosowało 12 radnych, 1 osoba była przeciw, a 2 wstrzymały się od głosu.