Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-12-21 18:48:03 przez system

Rzezawskie schetynówki

Zakończyły się roboty drogowe w ramach umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Bocheńskim a Gminą Rzezawa tzw. „schetynówki”.
​ Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Rzezawa to jeden z priorytetowych zadań realizowanych przez wójta Gminy Rzezawa, Mariusza Paleja. Na terenie gminy Rzezawa zostały zakończone prace drogowe prowadzone przy współfinansowaniu gminy z powiatem bocheńskim.

Dzięki bardzo dobrej współpracy z powiatem wykonano działania zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców oraz użytkowników dróg. Zgodne współdziałanie gminy z powiatem jest podstawą sprawnego działania na rzecz naszych mieszkańców i tym sposobem można uzyskać dużo lepszy efekt niż działanie w pojedynkę poprzez realizację wspólnych zadań takich jak budowa dróg oraz chodników. Wartość robót na terenie gminy Rzezawa wyniosła ok 2,5 mln zł, z czego wkład finansowy gminy wyniósł ok 530 tys. zł.

Zakres zadań zrealizowanych na terenie gminy Rzezawa przedstawia się następująco:

 1. na ul. Wiśniowej w Rzezawie wykonano roboty o wartości ok. 1.448.000 zł:
  • próg zwalniający obok ochronki w Rzezawie,
  • wyniesione przejście dla pieszych,
  • przebudowano skrzyżowanie ul. Wiśniowej z ul. Wieczystą i ul. Zieloną,
  • wybudowano chodnik,
  • przy cmentarzu wyremontowano chodnik oraz umocniono skarpę płytami ażurowymi,
  • wykonano nowe miejsca postojowe przy cmentarzu oraz zamontowano nowe lamy uliczne
  • wykonano oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • wykonano nowe przejście dla pieszych.

 2. na ul. Kościelnej w Rzezawie wykonano roboty o wartości ok. 258.000 zł:
  • przy kościele wykonano nową nakładkę asfaltową na drodze i miejscach postojowych,
  • przy zabytkowej kapliczce odnowiono otoczenie wraz z zamontowaniem barier ochronnych,
  • wykonano remont chodnika.

 3. na ul. Szkolnej i Topolowej wykonano roboty o wartości ok. 694.000 zł:
  • na wysokości szkoły wykonano przejście dla pieszych z progiem zwalniającym,
  • zamontowano kaseton nad przejściem dla pieszych,
  • zamontowano bariery zabezpieczające ruch pieszych,
  • wyremontowano chodnik,
  • wykonano chodnik na ul. Topolowej wraz z remontem drogi i umocnieniem poboczy,
  • wykonano oznakowanie pionowe i poziome,
  • zamontowano bariery mostowych.

 4. przy wjeździe na autostradę w miejscowości Krzeczów wykonano roboty o wartości ok. 49.000 zł:
  • zamontowano bariery energochłonne,
  • wykonano oznakowanie na jezdni,
  • wyremontowano przepust drogowy.