Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-09-23 16:01:27 przez system

Są pieniądze na pomoc dla niepełnosprawnych

Powiat Bocheński w bieżącym roku realizuje program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywny samorząd”.

Do 30 września Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni przyjmuje wnioski od osób niepełnosprawnych o dofinansowanie do:
- zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- uzyskania prawa jazdy kategorii B,
- zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
- zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
- utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
- kosztów pobytu dziecka w przedszkolu lub żłobku
- kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.

Pomoc jest finansowana ze środków PFRON i adresowana jest głównie do osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej www.niepełnosprawni.bochnia.pl

Bliższe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie PCPR w Bochni przy ul. E. Windakiewicza 9/5 w pokoju nr 8 lub telefonicznie pod numerem (14) 611-97-43 w godzinach od 8 do 15.