Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-06-29 12:47:53 przez eb

Są pieniądze na termomodernizację placówek oświatowych

Bochnia uzyskała ponad 6, 6 mln zł na Głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach planowanej inwestycji Gmina Miasta Bochnia przystąpi do gruntownej termomodernizacji czterech obiektów edukacji publicznej w Bochni, czyli Miejskiego Przedszkola nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Szkoły Podstawowej nr 7.

Realizacja tego projektu, poza oczywistymi korzyściami dla środowiska, nie tylko pozwoli na ograniczenie kosztów bieżących utrzymania tych placówek, ale również da możliwość przeprowadzenia remontów budynków w dużo większym zakresie. Poszczególne projekty zakładają docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem estetycznej elewacji, docieplenie stropodachów, wymianę stolarki okiennej oraz modernizację starej i nieefektywnej instalacji centralnego ogrzewania.