Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2022-11-01 10:16:57 przez KacperGlod

Samorząd Miasta Bochnia z tytułem Lidera Małopolski 2021

24 października w Auli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień za najlepsze przedsięwzięcie roku w Małopolsce. Tytuł LIDERA MAŁOPOLSKI 2021 przyznany został Samorządowi Miasta Bochnia za rozbudowę oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

W XXII edycji konkursu Kapituła, w skład której wchodzi 27 samorządowców – członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, nagrodziło 10 przedsięwzięć, wśród nich inwestycję realizowaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni.

Bocheński samorząd podczas Gali Laureatów reprezentowali: Przewodniczący Rady Miasta Bochnia – Bogdan Kosturkiewicz, Zastępca Burmistrza Miasta Bochnia – Gustaw Korta oraz Prezes MPWiK w Bochni – Zbigniew Rachwał. Delegacja z naszego miasta odebrała nagrodę z rąk Przewodniczącego Kapituły Konkursu oraz Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski – Kazimierza Barczyka.

W imieniu całego Samorządu dziękuję Kapitule konkursu za to szczególnie ważne wyróżnienie – powiedział Gustaw Korta, zastępca burmistrza Bochni.
Budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Bochni z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii pochłonęła 77,5 mln zł, z czego 40 mln zł to unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Najbardziej odczuwalną dla mieszkańców Bochni wartością inwestycji MPWiK jest dezodoryzacja zapachów.

W ramach przedsięwzięcia rozbudowano linię technologiczną przeróbki osadów ściekowych, zbudowano suszarnię słoneczną osadów ściekowych, wzniesiono też instalacje do wytwarzania i przeróbki biogazu na energię elektryczną i cieplną wraz z montażem i uruchomieniem agregatu kogeneracyjnego. Jednocześnie usprawniono zarządzanie poprzez budowę inteligentnych systemów sterowania i nadzoru nad całym systemem wodociągowym oraz kanalizacyjnym.

/media/user/images/upload/Listopad/Listopad 2022/Lider.jpg

Fot. Adam Wojnar, Łukasz Chojecki