Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2022-08-10 14:26:34 przez KacperGlod

Samorządowcy uczcili Pamięć Majora Jana Kaczmarczyka „Bacy”

W niedzielę w Chodenicach upamiętniono postać Major Jan Kaczmarczyk "Baca" - żołnierza Września' 39, organizatora struktur konspiracyjnych ZWZ i AK, dowódcy III batalionu "Motyl". W uroczystości, która odbyła się przy obelisku majora w Chodenicach, Powiat Bocheński reprezentował Wicestarosta Ryszard Drożdżak, przedstawicielem Miasta Bochnia był Zastępca Burmistrza Robert Cerazy.

Obchody rocznicowe rozpoczęła Msza święta w miejscowej kaplicy. W nabożeństwie udział wzięli m.in.: członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Bochni, Wicestarosta Bocheński Ryszard Drożdżak, Zastępca Burmistrza Miasta Bochnia Robert Cerazy, radni powiatu i miasta Bochnia, dyrektorzy jednostek miejskich, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele stowarzyszeń oraz mieszkańcy Chodenic wraz z zarządem osiedla.

Następnie pod pomnikiem majora Jana Kaczmarczyka nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów, poprzedzone okolicznościowymi przemówieniami, które wygłosili: burmistrz Robert Cerazy oraz mieszkaniec Chodenic Antoni Cepak. Wartę pomnika zaciągnęli druhowie OSP Chodenice oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Najemnicy Bocheńscy”.

Jan Kaczmarczyk ps. Baca urodził się 3 czerwca 1912 r. w Chodenicach. Do szkoły powszechnej i gimnazjum uczęszczał w Bochni, gdzie zdał maturę w 1931. Po zadaniu matury poszedł do szkoły wojskowej. Po jej ukończeniu został dowódcą plutonu konnych zwiadowców w 45 pp. w Równem na Wołyniu. W tej właśnie formacji, w stopniu porucznika, walczył w wojnie polsko-niemieckiej 1939. Po rozbiciu jego oddziału, podjął udaną ucieczkę z transportu jeńców wziętych do niewoli niemieckiej. Nie powiodło mu się jednak przejście na Węgry, w rezultacie powrócił do rodzinnych Chodenic.

Ożenił się z poznaną w Równem Pauliną z Polaków, z którą miał później córkę Janinę, (Smith po mężu). Pracował w rodzinnym gospodarstwie, ale szybko włączył się w działania konspiracyjne Związku Walki Zbrojenej a później Armii Krajowej. Pod koniec 1943 r. mianowany został dowódcą III batalionu "Motyl" i przyjął okupacyjny pseudonim "Baca". Wśród podwładnych darzony był wielkim szacunkiem i dla wielu był niepodważalnym autorytetem. Zginął 5 VIII 1944 r. w Chodenicach, gdzie został przypadkowo ujęty przez Niemców walczących przy przeprawie przez Rabę z oddziałem AK Antoniego Świerkota "Rysia".

Info: Starostwo Powiatowe w Bochni, UM Bochnia