Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-01-02 19:32:54 przez system

„Schetynówka” tym razem w Drwini

19 grudnia zakończył się uzupełniający nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na rok 2013 r. Powiat bocheński, który w partnerstwie z gminą Drwinia złożył wniosek o dofinansowanie na „schetynówkę”, zajął 1 miejsce, otrzymując 29,5 punktów i kwotę dofinansowania w wysokości 2 250 000 zł.

Była to maksymalna kwota dofinansowania. Planowany całkowity koszt inwestycji drogowych w ramach składanego wniosku to 4,5 mln zł, przy czym wartość wkładu Powiatu Bocheńskiego to 1 350 000 zł a wkład Gminy Drwinia to 900 000 zł.

W ramach inwestycji powstaną m.in. nowe chodniki na dł. 1,3 km, wyremontowana zostanie nawierzchnia drogowa na długości 3 km, przebudowane skrzyżowanie w Mikluszowicach oraz zatoki autobusowe.

- Z dumą muszę przyznać, że po raz kolejny otrzymaliśmy pierwsze miejsce na liście rankingowej oraz pełne dofinansowanie, o które wnioskowaliśmy. Prace w Gminie Drwinia rozpoczną się niezwłocznie po wyłonieniu wykonawcy - mówi Jacek Pająk, starosta bocheński.

Wojewoda małopolski zaakceptował wstępną uzupełnioną listę rankingową wniosków. Zawiera ona wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w naborze podstawowym jak i uzupełniającym – łącznie. Dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych otrzyma 10 projektów przebudowy dróg powiatowych i 16 projektów dróg gminnych.

Nasze województwo otrzyma w sumie prawie 36 mln złotych dotacji na remonty i budowę dróg lokalnych. Połowa dotacji przeznaczona będzie na drogi powiatowe a połowa na drogi gminne.

Inwestycja zakończy się do końca roku.