Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-10-27 02:47:36 przez system

"Schetynówki" - jest lista rankingowa

Jest już lista rankingowa projektów remontów i budowy dróg lokalnych w Małopolsce. Powołana przez wojewodę komisja oceniła 150 wniosków złożonych przez samorządy w ramach drugiego etapu "Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".

Nie wiadomo jeszcze jednak, kto otrzyma dofinansowanie. Teraz jest czas na składanie i rozpatrywanie zastrzeżeń, a ostateczne listy rankingowe zatwierdzi minister spraw wewnętrznych i administracji do 28 listopada.

Małopolskie samorządy złożyły 150 wniosków na łączną kwotę ponad 177,8 mln złotych. 22 powiaty złożyły 36 wniosków na kwotę 76,2 mln złotych, a gminy - 114 wniosków na ponad 101,5 mln złotych. Gminy mogły składać po jednym wniosku, a powiaty - po dwa wnioski. Dwa wnioski mogły również składać miasta na prawach powiatu.

Powiat Bocheński złożył dwa wnioski — jeden dotyczy dróg w mieście i on nas bardziej interesuje. Projekt, zakładający remont ul. Krzeczowskiej i Brzeskiej oraz przebudowę skrzyżowania ulic Floris i Kościuszki otrzymał 101 punktów i zajął 13 lokatę (na 36 złożonych wniosków). Drugi wniosek powiatu zajął 22 miejsce.

Małopolska otrzyma 71,5 mln złotych dotacji na remonty i budowę dróg lokalnych. To o ponad 9 milionów więcej niż w roku ubiegłym. Połowa dotacji przeznaczona będzie na drogi powiatowe a połowa - na gminne.

Po zatwierdzeniu list rankingowych będą mogły rozpocząć się procedury przetargowe. Umowy z wykonawcami powinny być zawarte do 31 marca przyszłego roku. Inwestycje powinny być zakończone do 30 listopada 2010 roku, a rozliczone - do końca przyszłego roku.