Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-10-20 18:23:53 przez system

Sesja papieska w Oratorium

W piątek, 16 października, w Oratorium św. Kingi w Bochni odbyła się sesja poświęcona św. Janowi Pawłowi II i kard. Stefanowi Wyszyńskiemu pt. "Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II i ks. kard. Stefana Wyszyńskiego".

Po powitaniu przybyłych gości przez Halinę Muchę – przewodniczącą Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Bochni można było obejrzeć występ artystyczny w wykonaniu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni pt. "Trwa człowiek, który odszedł w tych, co po nim przychodzą", jak i wysłuchać wykładów: mgra Jerzego Pączka pt. "Zagrożenia rodziny we współczesnym świecie", ks. dra Marka Mierzyńskiego pt. "Rodzina Bogiem silna mocą swego narodu - aktualność nauczania o rodzinie kard. Stefana Wyszyńskiego".

Wręczono również brązowe medale osobom zasłużonym dla Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Otrzymali je: Jolanta Kruk – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni, Barbara Hałas – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bochni, a także: Władysława Możdżeń, Maria Rataj, Czesław Więcław - długoletni członkowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Bochni. Złożono także kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II na Placu Sanktuaryjnym.

W sesji uczestniczyli: władze i dyrektorzy jednostek podległych samorządowi terytorialnemu, dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, członkowie oraz sympatycy stowarzyszenia.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Stefan Kolawiński – burmistrz Bochni, ks. Leszek Leszkiewicz – proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Bochni.