Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-05-30 11:52:16 przez system

Sesja RM: nie będzie komisji ds. rewitalizacji

Rewitalizacja niezgodna z projektem?

Fiaskiem zakończyła się propozycja radnego Jerzego Lysego o powołanie doraźnej komisji do zbadania przebiegu rewitalizacji naszego miasta w ramach programu Bochnia ODNOWA.

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta o inwestycja wypowiedział się zastępca burmistrza, Robert Cerazy. Nawiasem, na sesję, mimo zaproszenia nie stawił się nikt z przedstawicieli wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Najogólniej słowa wiceburmistrza można by zamknąć w dwóch zdaniach. Po pierwsze – wszystko odbywa się zgodnie z procedurami i z prawem. Po drugie – niespodziewanie bogate odkrycia zabytków naszej przeszłości (stara droga, cmentarz, szyb górniczy w drewnianej obudowie i in.) niewątpliwie opóźnią termin zakończenia inwestycji.

Przewodniczący Rady Bogdan Kosturkiewicz przygotował prezentację, dokumentującą niefachowość a nawet niefrasobliwość i brak wyobraźni wykonawcy robót. Zniszczone elewacje czy woda w piwnicach zabytkowych domów to tylko niektóre ze zjawisk utrwalonych na zdjęciach.

Radny Jerzy Lysy z kolei zarzucił wprost władzom miasta, że inwestycja jest prowadzona nielegalnie. Dotyczyło to kanalizacji burzowej dla ulicach m.in. Mickiewicza i św. Kingi wykonanej niejako przy okazji rewitalizacji. O tej kanalizacji wspominał zresztą wiceburmistrz Cerazy. Wg Jerzego Lysyego, opinia o nielegalności tego przedsięwzięcia przy okazji prac rewitalizacyjnych ma się znajdować w dokumentacji wojewódzkiego konserwator zabytków.

  • Ta władza jest nieudolna i komisja, o którą wnioskuję, powinna ją niejako poprowadzić za rękę! - powiedział Jerzy Lysy.

Wnioskowi o powołanie specjalnej komisji przeciwstawili się z jednej strony radny Eugeniusz Konieczny, a z drugiej Jan Balicki.

Zdaniem Eugeniusza Koniecznego, powoływanie specjalnej Komisji, która będzie „uzgadniać, uzgadniać i jeszcze raz uzgadniać” byłoby swoistym wotum nieufności wobec całej Rady i jej Komisji, w tym Komisji Rewizyjnej.

Jan Balicki stwierdził, że właściwą komisją do zbadania inwestycji jest Komisja Gospodarki Komunalnej, ewentualnie w poszerzonym składzie.

Z głosowania nad sprawą powołania doraźnej komisji wyłączył się Bogdan Kosturkiewicz. Ostatecznie 15 osób było przeciw, 3 – za, a 1 osoba się wstrzymała.

eb