Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-07-04 18:50:00 przez system

Sfinalizowano umowę na renowację Muzeum

W środę 4 lipca Stanisław Sorys, członek zarządu Województwa Małopolskiego przekazał na ręce dyrektora bocheńskiego Muzeum im. Fischera Jana Flaszy umowę na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej renowacji budynku Muzeum.

W ramach projektu zaplanowano przebudowę strychu nieużytkowego wraz z adaptacją na dodatkową powierzchnię ekspozycyjną, z zachowaniem i wyeksponowaniem od wewnątrz istniejącej więźby dachowej (jako elementu ekspozycji) oraz wydzieleniem pomieszczenia biurowego z węzłem sanitarnym i budową wewnętrznej klatki schodowej z piętra na poddasze. Zachowany zostaje w całości bez zmian obrys budynku oraz forma istniejącego dachu. Doświetlenie pomieszczeń poddasza odbywało się będzie poprzez okna w połaci dachu, z kolei istniejący świetlik w połaci dachu od strony południowej planuje się wymienić na okno dachowe doświetlające awaryjnie powierzchnię ekspozycyjną. Zachowane będą istniejące przyłącza energii elektrycznej, gazu, wody, kanalizacji sanitarnej i opadowej w budynku. Zachowuje się istniejący układ komunikacyjny w obrębie działki z dojazdem oraz istniejące zagospodarowanie terenu.

Całkowita wartość projektu: 3 401 371 zł
Wartość dofinansowania: 1 965 377 zł (60% wydatków kwalifikowanych)
Wkład własny miasta: 1 310 251 zł

Realizacja projektu przyczyni się do poszerzenia powierzchni użytkowej o 460,5 m2 (w tym powierzchni ekspozycyjnej o 300 m2) oraz rekonstrukcji tynku o powierzchni 765 m2.