Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-01-18 15:22:52 przez system

Skażenie wody w Łapanowie

Wójt Łapanowa i kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Łapanowie zawiadamiają, że w wyniku badań wody w sieci wodociągowej, zasilanej z ujęcia w Chrostowej i decyzji, wydanej przez Sanepid w Bochni 17 stycznia stwierdzono nieprzydatność wody do spożycia (nawet po przegotowaniu). Badania wykazały zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Woda jest zdatna tylko do celów bytowych.

Woda pitna, w 5-litrowych butelkach, dostępna jest obecnie w trzech punktach na terenie gminy:
- Gminny Zakład Komunalny w Kobylcu, Kobylec 64 od godz. 7.00 do godz. 19.00
- Remiza OSP w Tarnawie od godz. 10.00 do godz. 19.00
- Dom Kultury w Sobolowie od 15.00 do godz. 19.00

Administrator sieci podjął działania naprawcze (czyszczenie, odkażanie filtrów i studni zbiorczej), zlecone zostało powtórne badanie wody.

Po doprowadzeniu wody do odpowiednich norm mieszkańcy o tym fakcie zostaną niezwłocznie poinformowani.