Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-12-09 16:04:07 przez system

Ślubowanie Stefana Kolawińskiego. Wiemy, ile burmistrz będzie zarabiał

We wtorek 9 grudnia w sali obrad Urzędu Miasta w Bochni odbyła się sesja Rady Miasta, gdzie nowy – stary burmistrz Stefan Kolawiński złożył uroczyste ślubowanie. Podczas obrad podjęte zostały również uchwały dotyczące wysokości zarobków włodarza królewsko-górniczego miasta.

Przewodniczący Rady Miasta w Bochni Jan Balicki przeczytał akt ślubowania, który brzmi następująco: „Obejmując Urząd Burmistrza Bochni uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta”. Po tych słowach Stefan Kolawiński odparł: „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”

Następnie Jan Balicki złożył życzenia Stefanowi Kolawińskiemu życząc mu powodzenia w czasie drugiej kadencji na stanowisku burmistrza Bochni.

- Myślę, że spotkał Pana wielki zaszczyt i honor bowiem mieszkańcy miasta Bochnia obdarzyli Pana wielkim zaufaniem zawierzając swoje miasto, swoje losy na kolejne cztery lata. Myślę, że Pan już zna smak tej działalności, tej pracy, zna Pan wysiłek jaki trzeba włożyć, aby mieszkańcy mogli spełnić swoje oczekiwania. Zdając sobie sprawę z tego, jak wiele zadań przed Panem, jak wiele trudu jeszcze czeka Pana, aby te oczekiwania zostały w kolejnych latach spełnione, wiedząc jak ważny jest to okres, prawdopodobnie jeden z najważniejszych w historii naszego miasta, zważywszy na możliwości pozyskiwania środków finansowych z Unii, życzę Panu w imieniu swoim i wszystkich radnych oraz ludzi dobrej woli wytrwałości, zdrowia, cierpliwości i znoszenia różnych kaprysów mieszkańców w realizowaniu jakże ważnego zadania dla naszej lokalnej społeczności – mówił przewodniczący Rady Miasta, po którym swoje życzenia włodarzowi Bochni składali jeszcze niektórzy miejscy radni czy m.in. nowy wójt Gminy Bochnia - Marek Bzdek.

Następnie przyszedł czas na krótką przemowę Stefana Kolawińskiego, który ma nadzieję ma dalszy rozwój Bochni oraz podnoszenia jakości życia jej mieszkańców.

- Po raz drugi dane jest mi stanąć przed szacownym gronem radnych miasta Bochnia w dniu zaprzysiężenia burmistrza. Wybór na pewno nie był łatwy. Z pośród dziewięciu kandydatów do drugiej tury przeszło dwóch o najbardziej umiarkowanych i zbieżnych programach – Pan Jan Balicki i ja. Mamy już wybranych radnych, wójta, burmistrza, starostę. Gratuluję w tym miejscu wszystkim samorządowcom, którzy uzyskali mandat zaufania od społeczeństwa. Wszystkie władze samorządowe powołane są do służby mieszkańcom, poprawie jakości ich życia i otoczenia. Dobra współpraca pomiędzy samorządami, jest podstawą pomyślności zarówno miasta, gminy jak i powiatu. Stoję tutaj przed Państwem i jestem głęboko przekonany, że będziemy razem pracować dla rozwoju i dostatku naszego miasta oraz jego mieszkańców. Bochnia to już ponad 760 lat istnienia i rozwoju miasta. Bochnia to także 24 lata samorządu. Przez ten krótki okres rządziło tu czterech burmistrzów i każdy z nich ma swój niezaprzeczalny wkład w rozwój i upiększanie miasta. Powstało szereg pięknych i użytecznych obiektów. Dokonano wielu prac remontowych i inwestycyjnych. Dbano także o rozwój szkolnictwa i kultury, nie zapominając o historycznym charakterze miasta. Najważniejsze jest jednak to, że pomimo wielu różnic, zdań, a czasem gorących sporów włodarze naszego miasta potrafili patrzeć w przyszłość kontynuując, a nie zarzucając dzieł poprzedników oraz rozpoczynać nowe. To sprawia, że żyjemy w coraz lepiej zorganizowanej i przyjaznej infrastrukturze. To sprawia, że nasze miasto się rozwija. Dzisiejsza perspektywa pomimo wciąż panującego kryzysu, jest jednak pomyślna. Przed nami kolejna transza środków unijnych do zagospodarowania i od nas tylko zależy skuteczność w ich pozyskiwaniu i właściwym wykorzystaniu. Ponieważ główne cele do osiągnięcia są określone i dla nas wspólne, wierzę głęboko, iż zostaną zrealizowane. Jestem otwarty na dialog zarówno na forum rady miasta, jak i szeroki dialog z mieszkańcami. Hasła wyborcze, bilbordy i plakaty znikają pomału z naszych ulic. Przede mną i przed Państwem wiele problemów do rozwiązania. Niech teraz naszym hasłem będzie: twórcza i wspólna praca dla Bochni – mówił podczas sesji Rady Miasta Stefan Kolawiński.

Podczas posiedzenia podjęto również uchwały dotyczące wynagrodzenia burmistrza Bochni. I tak na miesięczne jego wynagrodzenie składa się: wynagrodzenie zasadnicze – 6 000 zł, dodatek funkcyjny – 2 100 zł oraz dodatek za wieloletnią pracę plus dodatek specjalny na poziomie 30% przyznanego mu wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego. Uchwały zostały podjęte jednomyślnie i wchodzą w życie z dniem podjęcia.