Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-09-22 23:43:12 przez Czas2012

Śmiertelne niebezpieczeństwo w bocheńskich parkach

Temperatura i pogoda pod koniec tegorocznego lata spowodowały, że w bocheńskich parkach pojawiły się grzyby – niestety również grzyby mogące spowodować śmiertelne zatrucia. Należy zwracać uwagę na to, aby dzieci nie brały grzybów do ust – mówi bocheński grzyboznawca Bartłomiej Gogola.

W Parku Rodzinnym Uzbornia pojawił się w rejonie muszli koncertowej masowy wysyp krowiaka podwiniętego (Paxillus involutus (Batsch) Fr.) – dorodnego blaszkowatego grzyba o grubym miąższu i brązowym kapeluszu z podwiniętym brzegiem. Co roku w Polsce notuje się kilka zatruć śmiertelnych tym gatunkiem. Dodajmy, że zatrucia te (spowodowane najczęściej zawartą w grzybie inwolutyną), a przejawiające się rozpadem erytrocytów, mogą być wyjątkowo zdradliwe, gdyż mogą dać objawy nawet po latach od spożycia grzyba ze względu na zdolność kumulacji w organizmie człowieka. Z kolei na plantach salinarnych w pobliżu siedziby Straży Miejskiej wyrosły owocniki strzępiaka ceglastego (Inocybe erubescens A. Blytt) - grzyba zawierającego duże stężenia muskaryny (toksyna występująca m. in. w muchomorze czerwonym). Zatrucie objawia się m. in bólami brzucha, zaburzeniami widzenia, mdłościami, a w ciężkich przypadkach może doprowadzić do śmierci.

Dodajmy, że w poprzednich kilku latach nie obserwowano w bocheńskich parkach owocników grzybów śmiertelnie trujących, zwłaszcza w takich ilościach jak w roku bieżącym.

pw