Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-06-10 16:09:55 przez system

SMS cię ostrzeże

W związku z zagrożeniami pogodowymi Urząd Miasta Bochnia przypomina o możliwości zarejestrowania się w bezpłatnym Systemie Powiadamiania Mieszkańców. Obecnie w bazie zarejestrowanych jest już ponad 3 tys. mieszkańców Bochni.

Celem systemu jest szybkie informowanie o występujących na terenie naszego miasta zagrożeniach meteorologicznych i hydrologicznych: burzach, silnych opadach, podniesionych stanach wód, wichurach, śnieżycach itp. Ponadto system ten pozwoli również na otrzymywanie informacji na temat najważniejszych wydarzeń z życia miasta.

Istnieje możliwość osobistej rejestracji, której dokonać można w Urzędzie Miasta Bochnia, pokój nr 6 (parter) oraz rejestracji elektronicznej.

Szczegóły znaleźć można pod adresem www.alcetel.pl/bochnia/.

Otrzymywanie komunikatów jest bezpłatne.