Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-02-04 17:40:17 przez system

Solidarnej Polski spotkanie z dziennikarzami

<html />

W poniedziałek 4 lutego po raz pierwszy w naszym mieście odbyła się konferencja prasowa Solidarnej Polski. Wzięło w niej udział trzech parlamentarzystów: senator Maciej Klima, poseł Józef Rojek i poseł Jan Ziobro, a także dwóch przedstawicieli samorządów bocheńskich: wicestarosta Tomasz Całka i radny gminy Bochnia, Zbigniew Bachmiński.

Dziennikarze mieli możność zapoznania się ze skrótową wersją programu SP, jej założeniami i dotychczasowymi dokonaniami. Ze zrozumiałych względów największym zainteresowaniem cieszyły się wystąpienia „naszych” Solidarnych Polaków. Zbigniew Bachmiński próbował przełożyć program partii na rzeczywistość swojej gminy. Mówił o koniecznych zmianach w stylu sprawowania władzy, którą zresztą określił mianem służby społeczności lokalnej. Jego uwagę zaprzątnęły takie sprawy jak: przejrzystość działań organów Gminy i dostęp do informacji, upodmiotowienie mieszkańców, tak aby mieli rzeczywisty wpływ na to co się w gminie dzieje, zdobywanie funduszów unijnych (bardzo istotne wobec fatalnego miejsca GB w rankingu na wykorzystanie europejskich środków), współpracę z sąsiednimi samorządami oraz – punktualność. „Jeśli włodarz samorządowy spóźnia się 30 min. na sesję Rady Gminy a czeka na niego 100 osób, to jest to zmarnowane dwóch dni ludzkiego czasu” – zauważył.

Wicestarosta Tomasz Całka skoncentrował się na dwóch sprawach: budowaniu struktur SP na bocheńszczyźnie oraz problemach miasta Bochni. Stwierdził, że Bochnia jest miastem rozwojowym, a dobrą prognozą na przyszłość jest utworzenie Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Przypomniał jednak o wielu brakach. Jednym z takich zjawisk, które umknęło władzom miasta jest np. brak miejsc w przedszkolach. Aż 160 dzieci z Bochni musi z tego powodu pozostać w domu. Zgłosił też konkretne propozycje - pieniądze na przedszkola można by zdobyć od pracodawców rodziców dzieci, którzy, tak jak to się dzieje w Niemczech, mogli by dopłacać do przedszkoli swoim pracownikom.

Bocheńskich samorządowców dziennikarze zapytali o plany startu w najbliższych wyborach: Tomasza Całkę o jego ewentualne starania o fotel burmistrza, a Zbigniewa Bachmińskiego – o stanowisko wójta gminy Bochnia. Obydwaj stwierdzili, że trochę za wcześnie o tym mówić, nie zaprzeczyli jednak takiej ewentualności.

Wicestarosta oznajmił też, że jego ojciec, Marek Całka właśnie dziś złożył na ręce senatora Klimy swój akces jako sympatyka Solidarnej Polski.

Podczas spotkania wiele mówiono też o sprawach ogólnych – walce z korupcją w kraju, prywatyzacją przedsiębiorstw, problemowi systemu świadczeń rodzinnych, wymiarowi sprawiedliwości, finansowania samorządów czy niszczenia tożsamości Polaków. Wiele miejsca poświęcono walce z tzw. pakietem klimatycznym, której inicjatorem była właśnie SP, na czele z Ludwikiem Dornem.

Solidarna Polska zapowiedziała wkrótce otwarte spotkanie z mieszkańcami Bochni, a także cykliczne konferencje prasowe.