Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-09-28 14:25:08 przez system

Słoneczne manewry klas mundurowych

<html />

26 września przy niezwykle sprzyjającej aurze odbyły się II Manewry Policyjno-Strażacko-Wojskowe. Tradycyjnie miejscem rywalizacji zmagań zastępów były malownicze tereny Zalewu w Łapanowie.

Ze względu na modernizację obiektu teren manewrów został poszerzony- organizatorzy wykorzystali tę okoliczność wydłużając licealistom trasę toru przeszkód. Musztra oraz losowanie zastępów rozpoczęły tegoroczne II Manewry klas mundurowych. Po raz pierwszy wzięli w nich udział uczniowie klasy I liceum ogólnokształcącego o profilu wojskowym. W sumie utworzono 12 zastępów, w skład których wchodzili uczniowie klasy I, II oraz III LO.

Podstawowym zadaniem Manewrów jest integracja młodzieży klas mundurowych. Służą temu zadania, które przygotowali dla nich organizatorzy. Licealiści musieli wykazać się spostrzegawczością i fachowością podczas udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zabezpieczania miejsc wypadku, precyzją przy pomiarze radarowej kontroli prędkości. Wykazywali się siłą i dokładnością w rzucie granatem oraz podczas strzelania karabinem. Fachowo rozwijali węże gaśnicze i rozpoczynali pozorowane akcje gaszenia pożarów. Dzielnie pokonywali trasę biegu na orientację o długości 6 kilometrów. Organizatorzy nie ukrywają, że przeszkody, jakie mieli do pokonania licealiści hartowały nie tylko ich tężyznę fizyczną, ale wymagały determinacji, siły woli i kształtowały ich charakter.

O zwycięstwie decydowała dobra współpraca w zastępie, solidarność w pokonywaniu przeszkód, uczciwość. Premiowano zasady fair play, zachęcano do zdrowej rywalizacji, współzawodnictwa polegającego na motywacji do zespołowego rozwiązywania problemów.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Komendantowi Powiatowemu Policji w Bochni insp. M. Rudnikowi, Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Bochni bryg. K. Kokoszce, dowódcy Jednostki Wojskowej „Nil” płk. M. Skulimowskiemu, kierownikowi Posterunku Policji w Łapanowie asp. sztab. J. Stopie oraz naczelnikowi OSP Łapanów panu P. Kaczmarczykowi za oddelegowanie na Manewry swoich pracowników oraz bezpłatne użyczenie sprzętu.

Na zakończenie Manewrów dyrektor ZS Łapanów Maria Plewa wręczyła zwycięskim zastępom nagrody w poszczególnych kategoriach. Fundatorami nagród dla uczestników Manewrów było Starostwo Powiatowe w Bochni, wójt Gminy Łapanów oraz Jednostka Wojskowa „Nil”.