Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2023-06-22 23:51:23 przez KacperGlod

Społeczna Rada Szpitala Powiatowego w Bochni zakończyła czteroletnią kadencję

Zakończyła się czteroletnia kadencja Społecznej Rady Szpitala Powiatowego. Przewodniczący Rady, starosta Adam Korta podziękował wszystkim za zaangażowanie w prace na rzecz bocheńskiego szpitala, jego personelu i pacjentów.

Przewodniczący Rady, starosta Adam Korta podziękował wszystkim za zaangażowanie w prace na rzecz bocheńskiego szpitala, jego personelu i pacjentów.
Nowa rada zostanie wyłoniona w najbliższych tygodniach. Do zadań Rady należy przedstawianie Radzie Powiatu wniosków i opinii między innymi w sprawach dotyczących planu finansowego, planu inwestycyjnego czy rozszerzenia działalności.

Kończąca się kadencja Społeczna Rada Szpitala przypadła na trudny okres dla szpitala i jego personelu. Był to czas pandemii konronawirusa SARS-CoV-2 kiedy procedury, były tworzone na bieżąco. Dzięki dobrej współpracy udało się przezwyciężyć wszystkie problemy za co dziękuje wszystkim członkom Rady — powiedział Adam Korta, Starosta Bocheński.

Skład Rady:
Przewodniczący: Starosta Bocheński, Adam Korta.
Członkowie: Przedstawiciel Wojewody – Mariusz Zając, przedstawiciel Miasta Bochnia – Gustaw Korta, przedstawiciel Gminy Bochnia – Katarzyna Kupisz, przedstawiciel Gminy Żegocina – Wojciech Wrona, przedstawiciel Gminy Łapanów – Andrzej Śliwa, przedstawiciel Gminy Rzezawa – Mariusz Palej, przedstawiciel Gminy Lipnica Murowana – Tomasz Gromala, przedstawiciel Gminy Trzciana – Cezary Stawarz, przedstawiciel Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz – Krzysztof Kołodziejczyk, przedstawiciel Gminy Drwinia – Jan Pająk oraz przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. bł. Edmunda Bojanowskiego – Anna Suwara, przewodnicząca Rady Powiatu Bernadetta Gąsiorek oraz członkowie Zarządu Powiatu Marek Rudnik i Jerzy Błoniarz.

fot. Powiat Bocheński | P. Salamon